dekoracja

Koncepcja choreograficzna spektaklu dużego formatu

Program Przestrzenie Sztuki Taniec Katowice ogłasza otwarty nabór uzupełniający dla choreografów i tancerzy reprezentujących wszystkie gatunki tańca na KONCEPCJĘ CHOREOGRAFICZNĄ DUŻEGO FORMATU pod hasłem: „Taniec, rytuał, społeczeństwo” .

Aktualizacja:

W wyniku pracy polegającej na analizie nadesłanych zgłoszeń oraz dokonaniu ich
ocen komisja w składzie:


Przedstawiciel NIMIT – Maciej Seniw
Przedstawiciel KMO – Magdalena Szczepocka
Autor programu merytorycznego – dr Jacek Łumiński
Ekspert w dziedzinie tańca – Agata Jędrzejczak


wybrała do realizacji koncepcję pt. „ZE SNU WYŁOWIĘ ZŁOTY PŁASZCZ
(IMPONDERABILIA Z PODWÓRKA)”
autorstwa ŁUKASZA ZGÓRKI.


Komisja doceniła spójność przedstawionej koncepcji, trafne nawiązania antropologiczne,
możliwość praktycznych rozwiązań prezentowanego tematu oraz doświadczenie artystyczne
aplikującego.
 

Gratulujemy! 

Temat przewodni naboru proponuje spojrzenie na taniec i rytuał poprzez pryzmat wartości społecznych i wyzwań dla porządku społecznego w różnych kulturach na świecie.

Wykorzystanie interdyscyplinarnych i międzykulturowych perspektyw przede wszystkim z dziedzin socjologii, antropologii i psychologii jako wprowadzenia do tańca i badań nad rytuałem.

Wpływ tańca i praktyk rytualnych na strukturę społeczną i indywidualną tożsamość. 

Choreografia dużego formatu inspirowana ww. tematem powinna zakładać udział od 8 do 10 tancerzy.

Minimalny czas trwania spektaklu to 40 minut.

Wiodącym środkiem ekspresji nadesłanej koncepcji choreograficznej powinien być taniec.

Autor zwycięskiego projektu wyłonionego w naborze otrzyma zlecenie stworzenia spektaklu (według opisanej w zgłoszeniu własnej koncepcji) z honorarium w wysokości do 19 000 zł brutto.

Formularz zgłoszeniowy [doc, 51 kb, plik do pobrania]

Dodatkowe informacje ps[at]miasto-ogrodow.eu 

Praca nad stworzeniem spektaklu w oparciu o zwycięską koncepcję choreograficzną dużego formatu oraz pokaz finałowy (nabór uzupełniający) będą realizowane w Katowicach w okresie od października do listopada br.

Premiera spektaklu (nabór uzupełniający) odbędzie się na scenie Miejskiego Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec”  w dniu 22.11.2023.

Protokół z posiedzenia kwalifikacyjnego pierwszego otwartego naboru na koncepcję choreograficzną spektaklu kameralnego i dużego formatu [pdf, 127 kb, plik otworzy się w nowym oknie]

Przestrzenie Sztuki w Katowicach pragnąc inspirować młode pokolenie nowym myśleniem o społeczeństwie, tworzą warunki sprzyjające rozwojowi różnorodnych, nowatorskich form tańca oraz twórczych praktyk artystycznych. 


Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

MKiDN, NIMiT, Instytut Teatralny, Przestrzenie Sztuki