dekoracja

OFF Festival 2024 z Katowicką Kartą Mieszkańca

17. edycja OFF Festivalu Katowice odbędzie się w dniach 2-4 sierpnia 2024 r.  tradycyjnie w Katowickim Parku Leśnym – Dolina Trzech Stawów

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW Z KATOWICKĄ KARTĄ MIESZKAŃCA

Przedmiotem regulaminu są zasady udzielania zniżek na bilety na OFF Festival 2024 (zwanego dalej Wydarzeniem) posiadaczom Katowickiej Karty Mieszkańca*

Posiadacz KKM ma prawo do zakupu jednego wybranego biletu jednodniowego lub jednego wybranego karnetu na Wydarzenie z 20% zniżką.

W celu zakupu biletu należy zgłosić chęć zakupu wybranego biletu lub karnetu wraz z kodem QR Karty (w formie zdjęcia rewersu Karty fizycznej lub zrzutu ekranu aplikacji) najpóźniej na dzień przed planowaną datą zakupu pisząc na adres kkm[AT]miasto-ogrodow.eu.

Po weryfikacji Karty użytkownik otrzyma jednorazowy kod zniżkowy  do zastosowania podczas zakupy biletu lub karnetu na portalu ebilet.pl Zniżka przysługuje wyłącznie osobie, na którą Karta została wydana.

Zakup biletów na  OFF 2024 na sklep.ebilet.pl [link otworzy się w nowym oknie]

Zniżka przysługuje wyłącznie osobie, na którą Karta została wydana.

Organizator ma prawo prosić o okazanie Karty wraz z dowodem tożsamości przed wejściem na teren Wydarzenia.

*Przez Katowicką Kartę Mieszkańca rozumie się dokument identyfikujący osobę uprawnioną, o którym mowa w uchwale nr XXIII/556/20 Rady Miasta Katowice z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca” (z późn. zmianami tej uchwały). Wskazana uchwała zawiera warunki oraz procedurę uzyskania w/w karty.

Bilety normalne na OFF Festival 2024 [link otworzy się w nowym oknie]