Biuro Dźwięku

Biuro Dźwięku Katowice to projekt powołany do przeprowadzania eksperymentów w zakresie muzyki elektronicznej

Biuro Dźwięku Katowice, które rozpoczęło swoją działalność w lutym 2014 r., stało się rozpoznawalną inicjatywą wśród artystów, uczestników i organizatorów wydarzeń na scenie muzyki elektronicznej. Idea projektu cieszy się uznaniem, a artyści aktywnie z nim związani zapraszani są na koncerty organizowane w całym kraju i za granicą.

Główną ideą projektu Biuro Dźwięku Katowice jest aktywizacja sceny muzyki elektronicznej
w Katowicach poprzez cykliczne programy wydarzeń praktycznych i teoretycznych rozwijających kompetencje lokalnych, aspirujących twórców i publiczności. Różnorodne pod kątem zaawansowania, jak i tematyki warsztaty umożliwiają np. poznanie i samodzielnie konstruowanie urządzeń elektro-akustycznych przydatne zarówno początkującym, jak i zaawansowanym twórcom muzyki elektronicznej.  Istotnym elementem projektu są działania w siedzibie projektu (funkcjonujące od 2017 „Studio BDK”), gdzie regularnie odbywają się: wykłady, słuchowiska edukacyjne i koncerty. Studio jest również miejscem pracy dla twórców lokalnych i uznanych artystów sceny elektronicznej zaproszonych do współpracy ramach programu „Mikrorezydencji”, eksplorującego technologię wielokanałowej emisji dźwięku.

Głównym problemem na jaki odpowiada BDK, jest ciągła potrzeba promowania zagadnień związanych z muzyką elektroniczną oraz podnoszenie kompetencji zarówno lokalnych twórców jak i publiczności. Zamierzamy stale tworzyć warunki służące do samodzielnego rozwoju lokalnej sceny oraz zmierzać do nadania Katowicom statusu ważnego ośrodka muzyki elektronicznej i klubowej. 

BDK poprzez swoje cykliczne programy warsztatów, wykładów, rezydencji, koncertów
i improwizowanych publicznych sesji dąży do stworzenia przestrzeni integracji społecznej
i współpracy pomiędzy profesjonalistami związanymi z branżą̨ muzyczną, aspirującymi twórcami-entuzjastami i publicznością. Celem łączącym wszystkie aktywności jest promowanie alternatywnych technologii w procesie twórczym oraz prezentacja kontekstów kulturowo-historycznych związanych z rozwojem muzyki.

 

Kurator: Piotr Ceglarek
Koordynatorka: Zuzanna Waltoś

 

Zapraszamy na stronę www.biurodzwieku.pl

Zapraszamy na profil facebookowy projektu - www.facebook.com/biurodzwieku​

Koordynator projektu:

Zuzanna Waltoś
zuzanna.waltos@miasto-ogrodow.eu, tel. 601-191-655