dekoracja

Projektowanie Uniwersalne Kultury - dostępność w instytucjach kultury

Jako instytucja nieprzerwanie staramy się rozwijać temat dostępności. Po projekcie „Przecieramy nowe ścieżki komunikacji o sztuce”, który przeprowadziliśmy w ubiegłym roku, weźmiemy udział w projekcie „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury” realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Między czerwcem 2024 roku a czerwcem 2026 roku nasi pracownicy wezmą udział w licznych szkoleniach dotyczących dostępności.

 


Instytucja jest beneficjentem projektu „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”, który finansowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.