ludzie w ruchu, w kontakcie

Kontakt improwizacja / Contact Improvisation

Warsztaty programu Przestrzenie Sztuki Taniec Katowice

Kiedy: środy, godz. 19.30 sala 211 (I spotkanie: 13.09.2023; ostatnie spotkanie: 29.11.2023)

Uwaga!

W środę  22 listopada  warsztaty rozpoczną się o godz. 20.00, a 29 listopada po zakończeniu podsumowania tegorocznej edycji Przestrzeni Sztuki

Prowadzenie: Ewelina Cieśla

Dla kogo: zawodowi tancerze. studenci i pasjonaci tańca

Bilety: 10 zł dostępne na miasto-ogrodow.interticket.pl [link otworzy się w nowym oknie]. Kornety dostępne od października 2023. 50% zniżki z Katowicką Kartą Mieszkańca.

 

Wierzę, że powstałe relacje i poznawane różnice w sile i jakości nawiązywanego kontaktu, wzbogacą praktykujących o fizyczne doświadczenie oraz pogłębienie świadomości własnego i obcego ciała w przestrzeni. – Ewelina Cieśla

Ray Chung określił kontakt improwizację jako pustą formę, która staje się tym, co do niej włożymy.

Zapraszamy do wspólnego spotkania w pustej przestrzeni, które stworzy okazję do powstania fizycznego kontaktu i utworzenia stałej, lecz wciąż otwartej grupy. Regularna praktyka umożliwi zapoznanie się zarówno na poziomie fizycznym jak i osobowościowym. 

Uczestnicy będą mieli szansę nauczyć się możliwości ruchu z wykorzystaniem wspólnego centrum, poznając przy tym spektrum działania własnego ciała w relacji z drugim ciałem, z przestrzenią, z formującą się grupą i przede wszystkim w relacji z grawitacją. 

Poznawane i wprowadzane elementy będą związane z przeniesieniem wagi ciała, dzieleniem wagi, z przeciwwagą, przetaczaniem, upadaniem, podtrzymywaniem i podnoszeniem z wykorzystaniem naturalnego „flow”. 

Podstawowymi zagadnieniami będą „słuchanie”, „grawitacja”, „bezwład” i „pęd” oraz pytania o „energię” i „aktywność ciała”. 

Spotkania zaczynać się będą od wprowadzenia w postaci warsztatu oraz czystej praktyki kontakt improwizacji, która stworzy przestrzeń do wprowadzenia poznawanych „zasad” kontakt improwizacji w życie.

Ewelina Cieśla - absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu (kierunek: aktor - tancerz). Studentka Politechniki Śląskiej (Zarządzanie projektami do 2023 roku). Stypendystka m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Beijing Dance Academy w Chinach i Codarts Rotterdam Dance Academy w Holandii. Jurorka m.in. XII Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca INTERMEDIUM, Krosno, 2023. Koordynatorka Lokalna Śląskiego Dnia Tańca 2023 - NIMiT. Certyfikowana nauczycielka jogi powięziowej. Z programem Przestrzenie Sztuki Katowice współpracuje od 2021 roku.


Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

MKiDN, Instytut Teatralny, Przestrzenie Sztuki