dekoracyjna

KONGRES: METROPOLIA KULTURY 2023

Badanie sektora kultury

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, na zlecenie Urzędu Miasta Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przygotowuje aplikację Katowic i GZM do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Naszym celem jest stworzenie aplikacji uwzględniającej głos całego środowiska kreatywnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pragniemy, aby ten głos wybrzmiał podczas Kongresu „Metropolia Kultury”, który planujemy zorganizować w terminie od 19 do 20 października 2023 roku w Sosnowcu

Dlatego przekazujemy Państwu ankietę, której wyniki będą podstawą do stworzenia programu Kongresu. 

Ankieta dotyczy potrzeb, problemów i obszarów ważnych dla sektora kultury. Jest adresowana do pracowników sektora kultury - instytucji, organizacji, grup nieformalnych z woj. śląskiego.

Ankieta jest anonimowa. 

Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety i przekazanie jej dalej.

ANKIETA DOSTĘPNA JEST TUTAJ (do 26.02.2023).

 

Organizatorzy Kongresu: Miasto Sosnowiec, Miasto Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: badania[at]miasto-ogrodow.eu