dekoracja

Katowicki Orkiestrowy Uniwersytet Ludowy 2024

Piąta edycja projektu pod hasłem: Barbórka na cztery strony świata. W hołdzie tradycjom górniczych orkiestr dętych

 

Katowicki Orkiestrowy Uniwersytet Ludowy to kompleksowy, międzypokoleniowy projekt edukacyjno-muzyczny, który za sprawą rewitalizacji ruchu orkiestr dętych realnie zwiększa integrację wśród społeczności dzielnic Katowic.

Innowacyjny w skali kraju program regularnych zajęć warsztatowych dla dzieci/dorosłych, prowadzony przez muzyków wywodzących się z miejscowych orkiestr, wskrzesza zdrowy amatorski ruch muzyczny. Wpływa pozytywnie na kondycje rodzin i wspólnot lokalnych. Przedsięwzięcie pretendujące do miana dobrej praktyki wspiera oraz popularyzuje unikatowe dziedzictwo muzyczne Górnego Śląska.

Eksperyment edukacyjny realizowany jest w Katowicach od 2020 r. jako część szerszego, wieloletniego projektu Kultura Dęta. KOUL konsekwentnie podtrzymuje żywotność spuścizny kulturowej górniczych orkiestr dętych, rozbudowując grono kontynuatorów lokalnych tradycji. Oddolne, nieustannie wzrastające zainteresowanie projektem obliguje nas do rozbudowania działań oraz poszerzenia grona odbiorców, zwłaszcza o tych ze specjalnymi potrzebami.

Co nowego w roku 2024?

Przed nami piąty rok funkcjonowania Katowickiego Orkiestrowego Uniwersytetu Ludowego!

Konsekwentnie promujemy grę na instrumentach dętych wśród katowiczan i mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Umożliwiamy Wam kontakt z muzyką dętą niezależnie od wieku, płci, predyspozycji muzycznych czy posiadania instrumentu. Gramy dla przyjemności, bo też we wspólnym muzykowaniu poszukujemy przede wszystkim radości, wspólnoty. KOUL realnie zmienia wizerunek orkiestr dętych w oczach dzieci i młodzieży udowadniając, że muzyka dęta może być atrakcyjna i na czasie. To idealne narzędzie do wspierania orkiestr w zapewnieniu im naturalnych kontynuatorów muzycznej spuścizny regionu.

Co nowego w trzeciej edycji KOUL?

# nowe twarze w kadrze nauczycielskiej naszego uniwersytetu!

Na pokładzie obok Krzysztofa Nowakowskiego (perkusjonalia), Jarosława Spałka (trąbka), Aleksandra Gonsiora (perkusjonalia), Pawła Palcowskiego (trąbka), Mateusza Misiaka (perkusjonalia) witamy Michała Czachowskiego (perkusjonalia).

# zróżnicowane grono uczniów katowickich szkół podstawowych, które skorzysta z bezpłatnych regularnych zajęć gry na instrumentach dętych w 2024 r.

W programie udział biorą: Szkoła Podstawowa nr 48 im. J. Ligonia w Katowicach-Murckach, Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach Załężu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach oraz po raz pierwszy do grona szkół dołącza Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna w Katowicach Nikiszowcu!

#wydłużony okres realizacji bezpłatnych regularnych zajęć gry na instrumentach dętych dla uczniów katowickich szkół podstawowych

Po raz pierwszy w historii projektu uczniowie szkół brać będą udział w zajęciach w okresie luty-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2024 r.!

# wsparcie działań związanych z wpisem tradycji górniczych orkiestr dętych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego! 

Tegoroczny repertuar koncertu finałowego dedykowany zostanie dziedzictwu muzycznemu górniczych orkiestr dętych. Zrealizujemy muzyczną inscenizację zwyczajów związanych z obchodami Barbórki!

Międzypokoleniowe widowisko dedykowane dzieciom zawierać będzie w sobie elementy obrzędowe, będące spuścizną kulturową regionu, ale i działania interpretacyjne pozwalające na zachowanie żywotności zjawisk. Poprzez ochronę i upowszechnianie tradycji barbórkowych projekt wesprzeć ma środowisko górniczych orkiestr dętych, rozbudowując tym samym grono kontynuatorów dziedzictwa muzycznego regionu. Planowane działania zgodne są z planem ochrony "Tradycji kulturowych górniczych orkiestr dętych Górnego Śląska" wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Jesteście ciekawi efektów? Na koncert finałowy zaprosimy już w grudniu 2024!

ROZKŁAD JAZDY / LUTY-CZERWIEC 2024*:

DZIECIĘCY WYDZIAŁ RUCHÓW SKOORDYNOWANYCH
Regularne bezpłatne warsztaty gry na instrumentach dętych dla dzieci w wieku 5 – 12 lat

Gdzie: Katowice Miasto Ogrodów

Ogłaszamy nabór na dwa kierunki Wydziału:

I KIERUNEK: UDERZ W CAJON A PASJA SIĘ ODEZWIE!

Pełna informacja o I kierunku [link otworzy się w nowym oknie]

II KIERUNEK: TRĄBA DOBRA NA WSZYSTKO!

Pełna informacja o II kierunku [link otworzy się w nowym oknie]

Pokaz dyplomowy obu kierunków Katowickiego Orkiestrowego Uniwersytetu Ludowego będzie miał miejsce w grudniu 2024 r. 

DZIELNICOWY WYDZIAŁ TROMBOWO-POWIETRZNY [MURCKI, ZAŁĘŻE, NIKISZOWIEC, ŚRÓDMIEŚCIE]
Regularne bezpłatne warsztaty gry na instrumentach dętych dla dzieci w czterech szkołach podstawowych w Katowicach:

• KATOWICE ŚRÓDMIEŚCIE

Gdzie: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Jagiellońska 18, 40-035 Katowice

Prowadzenie: Aleksander Gonsior

Instrument: cajon

Kiedy: wtorki

• KATOWICE MURCKI

Gdzie: Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach, ul. Bielska 14, 40-749 Katowice 

Instrumenty: cajon i trąbka

Prowadzenie: Krzysztof Nowakowski – cajon, Przemysław Drabczyk – trąbka 

Kiedy: czwartki
 
• KATOWICE ZAŁĘŻE

Gdzie: Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach, ul. Zarębskiego 2, 40-854 Katowice

Instrumenty: cajon i trąbka 

Prowadzenie: Paweł Palcowski – trąbka, Przemysław Drabczyk – cajon 

Kiedy: poniedziałki

• KATOWICE NIKISZOWIEC 

Gdzie: Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna w Katowicach, ul. Zamkowa 2A, 40-413 Katowice

Instrumenty: cajon i trąbka

Prowadzenie: Mateusz Misiak – cajon, Przemysław Drabczyk – trąbka

Kiedy: środy
 
WIELKI FINAŁ

Planujemy kontynuację zajęć w okresie wrzesień-grudzień 2024 r. Podsumowanie wszystkich cykli warsztatowych odbędzie się̨ w formie wspólnego koncertu interaktywnego w grudniu 2024 r., kiedy to na jednej scenie spotkają się uczestnicy wszystkich zajęć, lokalne orkiestry górnicze oraz zaproszeni muzycy.

Szczegóły wkrótce!


kuratorka projektu: Marlena Hermanowicz
koordynatorzy projektu: Zdzisław Smucerowicz, Mariusz Prześlica, Michał Laksa

Projekt gra z nami dla Katowic/GZM o tytuł ESK2029 [Link otworzy się w nowym oknie]

*Informacje o harmonogramach zajęć na okres wrzesień-grudzień 2024 r. podane zostaną w okresie wakacyjnym.