dekoracja

Zgłoś swój pomysł!

Doszliśmy do drugiego etapu konkursu organizowanego przez Komisję Europejską i Ministerstwo Kultury.

Jesteśmy jednym z czterech spośród aż dwunastu kandydatów, którzy w nim wystartowali w 2023 roku.

Nasz wniosek konkursowy oparliśmy o ideę Play!

Play! to przekonanie, że kultura ma decydujący wpływ na nasz dobrostan. Wierzymy, że jest potrzebna każdemu z nas. Po prostu każdy ma swoją, osobistą playlistę.

Włączamy mieszkańców do gry, aby odbudować i rozwinąć więzi społeczne oraz wzmocnić wzajemne zaufanie.

Zagramy ze wszystkimi – bez barier, na równych zasadach, przeciwdziałając wykluczeniu. Fair play.

Wniosek konkursowy to rozbudowany dokument, którego sercem jest propozycja programu działań na rok 2029 i lata poprzedzające.

Stworzyliśmy go wspólnie z ludźmi kultury z całej Metropolii.
Projekty układają się w cztery kierunki programowe:  Personal Playlist, Fair play, Total Immersion i Re:play 

Teraz pracujemy nad drugim, obszerniejszym wnioskiem konkursowym.

Ponownie możecie stać się jego współtwórcami i współtwórczyniami, zgłaszając swoją propozycję projektu.

Zgłoszenia trwają do 30.04.2024

Pełna informacja na oficjalnej stronie biura kandydata do tytułu ESK 2029 Katowic i GZM [link otworzy się w nowym oknie]