Infografika: granatowe tło, logo Muzykograntów, 2023, adres web: wsparcie.miasto-ogrodow.eu

Muzykogranty 2023

Znamy laureatów konkursu Muzykogranty 2023!

 

Muzykogranty to realne wsparcie dla każdego, kto ma pomysł na oryginalny projekt z zakresu szeroko pojętej muzyki. Naszym celem jest wspieranie projektów o charakterze non-profit, wpisujących się w ideę Katowic jako Miasta Muzyki UNESCO.

Na wsparcie mogą liczyć organizatorzy wydarzenia lub projektu, który promuje Katowice, odbędzie się w Katowicach, jest skierowany do mieszkańców miasta lub organizowany przez podmioty związane z Katowicami.*


W tym roku wyłoniliśmy aż 10 laureatów konkursu, którzy łącznie otrzymają wsparcie w wysokości 96 000 PLN.

NAGRODZONE PROJEKTY:

1. Projekt: Katowicki Ogród Dźwiękowy – interaktywna aplikacja dźwiękowo-muzyczna – aplikacja muzyczna 
Podmiot zgłaszający: Piotr Gach
Przyznane wsparcie: 10 500 zł

2. Projekt: 60+ Ambient - Warsztaty Profilaktyki Zdrowia Psychicznego
Podmiot zgłaszający: Przestrzeń Rozwoju Inicjatyw Lokalnych - SZAŁFYNSTER
Przyznane wsparcie: 6 000 zł

3. Projekt: Nagranie płyty "Czasem słychać głosy. 100 lat harcerskiej piosenki w Katowicach"
Podmiot zgłaszający: ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Katowice
Przyznane wsparcie: 12 000 zł

4. Projekt: Cykl edukacyjny "Poduszkowe koncerty" 
Podmiot zgłaszający: Elżbieta Zigler
Przyznane wsparcie: 6 000 zł 

5. Projekt: Muzyka przyszłości - Performatywny spektakl spektakl A/V tworzony na żywo na przecięciu ludzkiej interakcji, multimediów i algorytmów, w duchu "Trzeciej Kultury" (art+science) wraz z sesją warsztatową z zastosowania nowych technologii w muzyce
Podmiot zgłaszający: Fundacja Antyrama
Przyznane wsparcie: 13 400 zł

6. Projekt: Beboki Horror Drag Show
Podmiot zgłaszający: Paweł Ziegler
Przyznane wsparcie: 10 000 zł

7. Projekt: Muzyka organowa u Świętej Rodziny - recital z okazji 20-lecia organów
Podmiot zgłaszający: Stowarzyszenie Pro Musica Organa 
Przyznane wsparcie: 5 000 zł

8. Projekt: Płyta „Calendae Kolędy górnośląskie” Marek McCarron Trio
Podmiot zgłaszający: Tomasz Bieneg RSC 
Przyznane wsparcie: 10 000 zł

9. Projekt: Wydanie promocyjnej płyty "Joyce in Songs"
Podmiot zgłaszający: Fundacja im. Józefa Świdra
Przyznane wsparcie: 12 600 zł 

10. Projekt: Cykl warsztatów i koncertów „Zaduszki ludowe”
Podmiot zgłaszający: Jolanta Misiarz
Przyznane wsparcie: 10 500 zł


Regulamin [.pdf, 184 kb, plik otworzy się w nowym oknie]

Dodatkowe informacje: muzykogranty[at]miasto-ogrodow.eu

Strona dedykowana konkursu: wsparcie.miastoogrodow.eu

* O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne, organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póżn. zm.) oraz mikroprzedsiębiorcy (zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162, 2105, z 2022 r. poz. 24. zm.), organizujące przedsięwzięcie z zakresu działalności kulturalnej spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:
● projekt promuje Katowice;
● proponowane w ramach projektu działania prowadzone będą na terenie Katowic;
● projekt kierowany jest do mieszkańców Katowic;
● projekt realizowany jest przez podmioty związane z Katowicami (posiadanie swojej siedziby, a w przypadku osób fizycznych zamieszkiwanie w Katowicach będzie dodatkowo punktowane).