Spójnik!

Spójnik!

Program wsparcia realizowany w ramach starań Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

W ramach I naboru w programie Spójnik! 2024 wpłynęło 130 prawidłowo wypełnionych wniosków na łączną kwotę w wysokości 1 093 323 zł.

Ocena wniosków nastąpi do 6.05.2024 r.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy.

 

Głównym celem programu Spójnik! jest wsparcie przez biuro Europejskiej Stolicy Kultury 2029 projektów kulturalnych i społecznych,
które w swoim zakresie obejmują takie działania jak:

• aktywności sąsiedzkie,
• aktywizacja lokalnych społeczności,
• lokalna historia i dziedzictwo,
• oddolne inicjatywy społeczne,
• aktywności oparte na więziach społecznych,
• aktywności skierowane do społeczności/miejsc, wymagających
szczególnego wsparcia,
• aktywności nawiązujące do rekomendacji [link otworzy się w nowym oknie] dotyczących polityki kulturalnej dla Miast GZM wskazanych przez Radę Konsultacyjną (załącznik do regulaminu).

Wsparcie polega na współudziale biura ESK w realizacji przedsięwzięcia na podstawie umowy o współorganizacji,
zawieranej z instytucją kultury lub organizacją pozarządową z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
(o wartości do 10 000 zł brutto), bez którego realizacja przedsięwzięcia byłaby utrudniona lub niemożliwa.

Program rozpoczyna się w marcu i potrwa do 15 grudnia 2024 roku (realizacja działań do 30 listopada 2024 r.).

Budżet programu to 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych) brutto.

W ramach program odbędą się dwa nabory które potrwają od 11.03-12.04.2024 (ocena wniosków nastąpi do 6.05.2024 r.) i 1-31.08.2024 (ocena wniosków nastąpi do 20.09. 2024 r.). 

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie są samorządowe instytucje kultury (w rozumieniu ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) oraz organizacje pozarządowe.

Nabór wniosków realizowany jest poprzez formularz elektroniczny dostępny tutaj [link otworzy się w nowym oknie]

Pełny regulamin programu dostępny jest tutaj [link otworzy się w nowym oknie].

Potrzebujesz konsultacji? Zapraszamy na otwarte konsultacje, które możliwe są na miejscu w biurze lub online. Zapewniamy również narzędzia dostępnościowe. Pełna informacja tutaj.

Szukasz inspiracji? Polecamy przejrzeć naszą bazę wiedzy (link) [link otworzy się w nowym oknie] gdzie znajdziesz m.in. raport z programu Spójnik 2023 (link) [link otworzy się w nowym oknie] i pierwsza aplikacja do konkursu Europejskiej Stolicy Kultury (link)[link otworzy się w nowym oknie]. 

 

ktw_gzm_2029

Działanie realizowane z udziałem środków finansowych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.