P - wsPólna

Galeria Wspólna

Galeria WSPÓLNA stanowi kontynuację działalności Galerii POJEDYNCZEJ, w zmienionej odsłonie. 

Kuratorki projektu połączyły dwie przestrzenie wystawiennicze (Galerii Pojedynczej / parter i „tylnej ściany” Galerii Pustej / 2 piętro), a także powiązały dwa środowiska artystyczne - artystów Słyszących oraz Głuchych. 

Program autorski zakłada z jednej strony prezentację dorobku artystycznego młodego pokolenia twórców, z drugiej zaś – jest płaszczyzną interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń i poglądów na świat i kulturę ponowoczesności. W jej ramach odbywają się wernisaże (również w JĘZYKU MIGOWYM) indywidualnych pokazów prac artystów, projekcje filmów oraz wykłady prowadzone przez specjalistów związanych z literaturą, teatrem, filozofią, antropologią kultury, naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Przedsięwzięcia mają charakter kameralny, stając się przyczynkiem do spotkania i dyskusji nad związkami sztuki z innymi dziedzinami nauki oraz z otaczającą rzeczywistością społeczną. 

KURATORKI GALERII: Kinga Hołda-Justycka i Grażyna Tereszkiewicz