Artystyczne tłumaczenie w PJM
dekoracja

Artystyczne tłumaczenie w PJM

Zapraszamy do udziału w warsztatach

Jeśli znasz Polski Język Migowy na poziomie A2-B1 i masz ochotę rozwinąć swoje umiejętności przyjdź na spotkanie informacyjne.

Kiedy: 20 maja 2023. godz. 10.00

Gdzie: Katowice Miasto Ogrodów – sala 211

Więcej informacji uzyskasz pod adresem mailowym: artpjm.silesia[at]gmail.com

Warsztaty poprowadzi Ewa Wojdyr – doradca zawodowy, trener pracy, biegły tłumacz języka migowego 

Kurs w ramach projektu Przecieramy nowe ścieżki komunikacji o sztuce. [link otworzy się w nowym oknie]


Przecieramy nowe ścieżki komunikacji o sztuce jest przedsięwzięciem grantowym realizowanym w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Fundusze EU, Flaga RP, Pfron, UE

 

Powrót