Infografika:
teatrogranty 2023
logo konkursu

Teatrogranty

Teatrogranty to program wsparcia dla teatrów niezależnych (nieinstytucjonalnych), których sieć jest w Katowicach szczególnie silnie rozbudowana.

Celem Konkursu Teatrogranty 2023 jest wybór projektów teatralnych lub okołoteatralnych (interdyscyplinarnych).

Elementy projektu powinny zawierać ideę integracji kulturowej mieszkańców Katowic, a efekty służyć zwiększaniu świadomości obywatelskiej i przeciwdziałaniu agorafobii, pojmowanej nie w medycznym znaczeniu tego terminu, lecz jako niechęć do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, którą pogłębiła m.in. pandemia COVID-19.

Preferowane będą projekty o znaczeniu społeczno-obywatelskim zakładające zbiorowe uczestnictwo w otwartej i/lub zamkniętej przestrzeni publicznej.

W projektach powinna pojawić się tematyka związana z historią oraz dniem dzisiejszym Miasta Katowice i jego mieszkańców. 


WYNIKI KONKURSU

Uwaga !!!  W protokole z posiedzenie komisji konkursowej z dnia 28 czerwca 2023 roku wkradł się błąd. Nagrodę I stopnia w wysokości 18 000 zł  na projekt  premiera spektaklu "Mój Asmussen" otrzymuje  AM Media Teatr Bez Scena Andrzeja Dopierały, a nie Stowarzyszenie Fami.Lock.
Za pomyłkę przepraszamy.

 

Komisja programu Teatrogranty w składzie: Łukasz Kałębasiak – zastępca dyrektora ds. programowych Miasto Ogrodów, Katarzyna Wiaderny i Maciej Przybylski na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2023 roku rekomendowała dyrektorowi Katowice Miasto Ogrodów 14 wniosków z 20 nadesłanych do programu Teatrogranty. 

Decyzją dyrektora wsparcie otrzymały następujące projekty:

 • Stowarzyszenie Teatra Rawa: 20000 zł
 • Stowarzyszenie Teatr Żelazny: 18000 zł
 • Stowarzyszenie Fami.Lock: 18000 zł (premiera spektaklu „Mój Asmussen”)
 • Stowarzyszenie Teatr Czwarta Scena: 9000 zł
 • TEATR TRIP Marcin Lieber: 8000 zł
 • Stowarzyszenie Living Space Theatre: 7000 zł
 • Fundacja Jesteśmy dla Was: 7000 zł
 • Teatr im. St. Batorego, działający w ramach Fundacji #wszystkierodzajeteatru: 6000 zł
 • Nica Nikoletta Dragon: 6000 zł
 • K&M Culture and Business Exchange: 6000 zł
 • Stowarzyszenie Ogrody Teatru: 6000 zł
 • Fundacja im. Krystyny Rudkowskiej: 5000 zł
 • Muzykuj Maja Rączka: 5000 zł
 • Grupa Teatralna Forum: 4000 zł

 

Nagrody finansowe zostaną pomniejszone o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informujemy, że w związku z wysokim poziomem złożonych wniosków w tegorocznej edycji konkursu Teatrogranty 2023, członkowie komisji wraz z organizatorem podjęli decyzję o zwiększeniu budżetu projektu do kwoty 125 000 zł brutto.

 

Protokół obrad Jury [pdf, 179 kb, plik otworzy się w nowym oknie]


Konkurs daje szansę na uzyskanie wkładu finansowego w wysokości do 25 000 zł brutto.

Projekty (wydarzenia) muszą zostać zrealizowane w terminie do 30.12.2023.

Regulamin konkursu TEATROGRANTY 2023 [pdf, 917 kb, link otworzy się w nowym oknie]

Dodatkowe informacje:

Dariusz Wiktorowicz – koordynator projektu

dariusz.wiktorowicz[AT]miasto-ogrodow.eu

Organizatorem Konkursu jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek