fragment wielkoformatowej, abstrakcyjnej pracy - jednej z tych, które prezentowane będą na wystawie

Radosny pokaz instalacji i obrazów

Wystawa projektu „Future Artist – wspólnota sztuki”

Kiedy: 4 marca – 23 kwietnia 2023

Gdzie: Galeria Ściana Sztuki Dziecka (parter KMO)

Kuratorka wystawy i projektu: Ewa Kokot

Artyści podobnie jak dzieci podchodzą do twórczości z radością. Dzieła współczesnych twórców często powstają po to by dawać przyjemność, często dają też możliwość odniesienia się do istotnych spraw współczesnych. Dzieci zainspirowane działalnością Grupy Krakowskiej i pracami najsłynniejszych jej członków: Tadeusza Brzozowskiego, Tadeusza Kantora, Andrzeja Pawłowskiego i Kazimierza Mikulskiego, stworzyły prace malarskie w formie wielkoformatowych abstrakcji geometrycznych i instalacji opartych o grę światła. Dzieła te można interpretować na różne sposoby. Mamy nadzieję, że w czasie, gdy zimno i szaro na zewnątrz, kolorowe kształty i różnorodne formy stanowić będą bodziec uruchamiający naszą wyobraźnię.