mikrogranty - edycja 2023

Mikrogranty 2023

Twoja organizacja pozarządowa szuka środków na realizację swojego pomysłu? Działacie w Katowicach lub dla Katowiczan? Stwórzcie projekt kulturalny dzięki wsparciu programu Mikrogranty. 

Konkurs organizowany jest przez Katowice Miasto Ogrodów od 2013 r. Do tej pory udało nam się wesprzeć III sektor w organizacji blisko stu kulturalnych i artystycznych wydarzeń – koncertów, prelekcji, wystaw, warsztatów i eventów.

Oceny wniosków dokonuje komisja powołana procedurą zawartą w Regulaminie programu kierując się kartą oceny i kryteriami odpowiadającymi konkretnej punktacji. Wnioski, które przekroczyły próg 51 punktów, zostaną zarekomendowane do przyznania wsparcia Dyrektorowi instytucji.

W ubiegłym roku w czterech naborach przyznaliśmy 19 organizacjom pozarządowym prawie
75 000 zł. W tegorocznej edycji mamy budżet 100 000 zł i trzy nabory: 

• I nabór 1-25 sierpnia (40 000 zł) - zakończony. Wyniki naboru poniżej
• II nabór 1-25 września (30 000 zł)
• III nabór 1-25 października (30 000 zł)
  
Przykłady realizacji

Wystawy, spektakle, projekty muzyczne, koncerty, murale, warsztaty i spotkania kulturalne, festiwale, happeningi, impresje muzyczne, dyskusje, projekty artystyczno – badawcze, spotkania z literaturą, recitale, projekty związane z fotografią, przestrzenią i tańcem, reportaże radiowe, wydarzenia z zakresu edukacji kulturalnej i inne wpisujące się w działalność Miasta Ogrodów. 

W tegorocznej edycji Mikrograntów jak co roku czekamy na projekty o wysokiej wartości artystycznej, których rezultaty będą mogły być udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, innych form publikacji zdalnej oraz wykazujące cechy innowacyjne, a także wydarzenia, które wpisują się w realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju zapisanych w Agendzie 2030 oraz w statut Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów.

Regulamin [pdf, 1,46 MB, plik otworzy się w nowym oknie]

Katalog kosztów [pdf, 111 kb, plik otworzy się w nowym oknie]

Formularz zgłoszeniowy [doc, 64 kb plik do pobrania]

Statut instytucji Katowice Miasto Ogrodów [link otworzy się w nowym oknie]

Wyniki I naboru [link otworzy się w nowym oknie]

Wyniki II naboru [link otworzy się w nowym oknie]

Treść wniosków można konsultować z koordynatorem programu na etapie prowadzenia naboru

Kontakt: mikrogranty[at]miasto-ogrodow.eu