Infografika:
teatrogranty 2023
logo konkursu

Teatrogranty

Teatrogranty to program wsparcia dla teatrów niezależnych (nieinstytucjonalnych), których sieć jest w Katowicach szczególnie silnie rozbudowana.

Celem Konkursu Teatrogranty 2023 jest wybór projektów teatralnych lub okołoteatralnych (interdyscyplinarnych).

Elementy projektu powinny zawierać ideę integracji kulturowej mieszkańców Katowic, a efekty służyć zwiększaniu świadomości obywatelskiej i przeciwdziałaniu agorafobii, pojmowanej nie w medycznym znaczeniu tego terminu, lecz jako niechęć do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, którą pogłębiła m.in. pandemia COVID-19.

Preferowane będą projekty o znaczeniu społeczno-obywatelskim zakładające zbiorowe uczestnictwo w otwartej i/lub zamkniętej przestrzeni publicznej.

W projektach powinna pojawić się tematyka związana z historią oraz dniem dzisiejszym Miasta Katowice i jego mieszkańców. 

Informacje o naborze w 2023 roku:

Budżet projektu Teatrogranty 2023 wynosi 100 000 zł brutto.

Konkurs daje szansę na uzyskanie wkładu finansowego w wysokości do 25 000 zł brutto.

Projekty (wydarzenia) muszą zostać zrealizowane w terminie do 30.12.2023.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora w okresie od 26 maja do 16 czerwca 2023 roku. Wnioski złożone po upływie terminu końcowego nie będą rozpatrywane.

Wnioski składamy elektronicznie na adres: sekretariat[AT]miasto-ogrodow.eu

Regulamin konkursu TEATROGRANTY 2023 [pdf, 917 kb, link otworzy się w nowym oknie]

Formularz zgłoszeniowy konkursu TEATROGRANTY 2023 [folder skompresowany (zip, 123 kb z plikami docx i rtf) do pobrania]

Dodatkowe informacje:
Dariusz Wiktorowicz – koordynator projektu

dariusz.wiktorowicz[AT]miasto-ogrodow.eu

Organizatorem Konkursu jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek