infografika dekoracyjna

Katowicki Orkiestrowy Uniwersytet Ludowy

Edycja 2022 pod hasłem: „Jedność w różnorodności”.

Katowicki Orkiestrowy Uniwersytet Ludowy to kompleksowy, międzypokoleniowy projekt edukacyjno-muzyczny, który za sprawą rewitalizacji ruchu orkiestr dętych realnie zwiększa integrację wśród społeczności dzielnic Katowic.

Innowacyjny w skali kraju program regularnych zajęć warsztatowych dla dzieci/dorosłych, prowadzony przez muzyków wywodzących się z miejscowych orkiestr, wskrzesza zdrowy amatorski ruch muzyczny. Wpływa pozytywnie na kondycje rodzin i wspólnot lokalnych. Przedsięwzięcie pretendujące do miana dobrej praktyki wspiera oraz popularyzuje unikatowe dziedzictwo muzyczne Górnego Śląska.

Eksperyment edukacyjny realizowany jest w Katowicach od 2020 r. jako część szerszego, wieloletniego projektu Kultura Dęta. KOUL konsekwentnie podtrzymuje żywotność spuścizny kulturowej górniczych orkiestr dętych, rozbudowując grono kontynuatorów lokalnych tradycji. Oddolne, nieustannie wzrastające zainteresowanie projektem obliguje nas do rozbudowania działań oraz poszerzenia grona odbiorców, zwłaszcza o tych ze specjalnymi potrzebami.

Co nowego w roku 2022?

Przed nami trzeci rok funkcjonowania Katowickiego Orkiestrowego Uniwersytetu Ludowego! Konsekwentnie promujemy grę na instrumentach dętych wśród katowiczan i mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Umożliwiamy Wam kontakt z muzyką dętą niezależnie od wieku, płci, predyspozycji muzycznych czy posiadania instrumentu. Gramy dla przyjemności, bo też we wspólnym muzykowaniu poszukujemy przede wszystkim radości, wspólnoty. KOUL realnie zmienia wizerunek orkiestr dętych w oczach dzieci i młodzieży udowadniając, że muzyka dęta może być atrakcyjna i na czasie. To idealne narzędzie do wspierania orkiestr w zapewnieniu im naturalnych kontynuatorów muzycznej spuścizny regionu.

Co nowego w trzeciej edycji KOUL?

# nowe twarze w kadrze nauczycielskiej naszego uniwersytetu! Na pokładzie obok Krzysztofa Nowakowskiego (perkusjonalia) oraz Jarosława Spałka (trąbka) witamy Tomasza Borkowskiego (perkusjonalia).

# większe grono uczniów katowickich szkół podstawowych, które skorzysta z bezpłatnych regularnych zajęć gry na instrumentach dętych w okresie wrzesień-grudzień 2022 r. Do Szkoły Podstawowej nr 48 im. J. Ligonia w Katowicach-Murckach oraz Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach Załężu dołączy Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Katowicach.

# gatunki muzyczne przypisane do każdej ze szkół! W Załężu rozwijać się będziemy hip-hopowo, w Murckach na warsztat repertuar rozrywkowy, a w Brynowie zajmiemy się jazzem!  

# muzyczni ambasadorzy projektu przypisani do szkół i dzielnic! Każda z placówek wspierana będzie przez tutora – muzyka związanego z działaniami Katowic jako Miasta Muzyki UNESCO. Ambasadorzy pozostawią w głowach i sercach uczestników cząstkę siebie, która pozwoli w piękny i różnorodny sposób zinterpretować muzyczne dziedzictwo Górnego Śląska.

W roku 2022 działaniom Katowickiego Orkiestrowego Uniwersytetu Ludowego oraz Kultury Dętej towarzyszy projekt: „W tej muzyce jest dobro. Reportaż dźwiękowy o górnośląskich orkiestrach dętych”, realizowany przez Marlenę Hermanowicz w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Projekt „Katowicki Orkiestrowy Uniwersytet Ludowy. Jedność w różnorodności” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.