Kamienne zabudowania, drewniany płot, zniszczone dachy. Fotografia czarno-biała

Janusz Wojcieszak – Znikające mury

Projekt zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

kuratorka wystawy / Katarzyna Łata


Wernisaż: 24 kwietnia, godz. 18.00 

Galeria Pusta do 2 czerwca 2024 r.

Wstęp wolny

Fotografowanie znikających murów wzbudza we mnie poczucie straty, sprzeciw i niezrozumienie powodów dla których nie staramy się zachować architektonicznego dziedzictwa. Doświadczyłem bezsensownego niszczenia architektury przemysłowej na Górnym Śląsku, gdzie burzono ciekawe architektonicznie obiekty dawnych zakładów przemysłowych. Na szczęście zostają fotografie tych obiektów, gdyż wielu fotografów dokumentuje rzeczywistość. Mam w tym również niewielki udział.

Kamień wapienny jako materiał budowlany jest stosowany od wieków i w różnych regionach kraju. Dla mnie, budynki i budowle z kamienia wapiennego najpiękniej wyglądają na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej, wpisując się w krajobraz wapiennych skał, zanurzonych w jurajskiej zieleni, kontrastujących z kolorami jesieni, otulonych bielą zimy. 

Architektura harmonizuje z otoczeniem i uzupełnia naturalny krajobraz. Średniowieczne warownie, strażnice i zamki, kościoły i kapliczki, zabudowa osadnicza z budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi,  obiekty przemysłowe, budynki osiedli robotniczych, mury obronne, ogrodzenia, mury oporowe i inne liczne przykłady ciekawej architektury.

Cegła i drewno uzupełniają kamienne mury tworząc ciekawe kompozycje architektoniczne. Kamień wapienny to nie tylko materiał konstrukcyjny, ale również dekoracyjny, służący jako okładzina elewacji, jako materiał licznych detali architektonicznych. Szczególnie, że większość architektury z kamienia wapiennego to architektura rodzima, tworzona przez miejscowych rzemieślników. Ich umiejętności i fantazja służyły  nie tylko funkcjom obiektu, ale często podkreślały indywidualność wykonawcy.  

Jurajska architektura interesuje mnie od dawna.

Na przełomie lat 2014/2015 wykonałem pierwszą serię zdjęć, w kolorze i za pomocą aparatu cyfrowego. Temat interesuje mnie i wciąga nadal, kusi potrzebą dokumentowania z powodu obserwowanych zmian jakie zachodzą.

Wapienna architektura znika z krajobrazu.

Budynki i budowle są tynkowane, osłaniane sidingiem, ocieplane styropianem. Znaczna część z nich, nie zamieszkiwana, nie eksploatowana, rozpada się, tworząc ruiny, zarastane z czasem przez roślinność. Część kamiennych obiektów jest burzona i znika bezpowrotnie.

Krajobraz Jury zmienia się nieustannie.

Dokumentuję zatem istniejące jeszcze budynki i budowle, tym razem z pomocą kamery wielkoformatowej 4×5 cala na czarno-białych materiałach analogowych. [Janusz Wojcieszak]

Janusz Wojcieszak (ur. w 1950) – polski artysta fotograf, uhonorowany tytułem Artiste FIAP(AFIAP) oraz Excellence FIAP (EFIAP). Członek nadzwyczajny Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Członek Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Mieszka i pracuje w Mysłowicach, fotografuje od 1965 roku.

W latach 70. XX wieku współpracował z czasopismami studenckimi (technicznymi), jako fotoreporter.

Głównie fotografuje krajobraz, pejzaż, przyrodę, architekturę. Jest współorganizatorem i uczestnikiem wielu (głównie przyrodniczych) plenerów fotograficznych.

W 2007 roku został przyjęty w poczet członków Związku Polskich Fotografów Przyrody (legitymacja nr 3024), gdzie obecnie jest członkiem Komisji Rewizyjnej Okręgu Śląskiego.

W 2016 roku został członkiem Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików (legitymacja nr 1166).

Janusz Wojcieszak jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych; indywidualnych, zbiorowych, poplenerowych, pokonkursowych. Brał aktywny udział w Międzynarodowych Salonach Fotograficznych, (m.in.) organizowanych pod patronatem FIAP, zdobywając wiele medali, nagród, wyróżnień, dyplomów, nominacji do nagród i listów gratulacyjnych.

Pokłosiem udziału w Międzynarodowych Salonach Fotograficznych (pod patronatem FIAP) było przyznanie mu (w 2015 roku) tytułu honorowego Artiste FIAP (AFIAP) oraz (w 2017 roku) tytułu Excellence FIAP (EFIAP) – tytułów nadanych przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej FIAP, z siedzibą w Luksemburgu.

Źródło: Wikipedia, dostęp: 16.04.2024 z adresu: pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Wojcieszak_(fotograf) [link otworzy się w nowym oknie]