grafika z zielonym kształtem przypominającym serce

Wystawa prac dyplomowych „Niuanse (od)cienia”

Obrony dyplomów licencjackich studentów kierunku Arteterapia oraz wystawa prac dyplomowych „Niuanse (od)cienia”

Obrony dyplomów licencjackich studentów kierunku Arteterapia
15 czerwca 2023, g. 9.00 / Galeria Miasta Ogrodów

oraz wystawa prac dyplomowych
„Niuanse (od)cienia”
wernisaż
15 czerwca, godz. 15.30

Wystawa do 27 sierpnia 2023 r. Wystawa przedłużona do 17 września 2023 roku.

 

ARTETERAPIA interdyscyplinarny i międzyobszarowy kierunek studiów, prowadzony przez trzy katowickie uczelnie wyższe: Uniwersytet Śląski, Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego i Akademię Sztuk Pięknych.

 

PROJEKTY filmowe towarzyszące dyplomom Arteterapii zrealizowali studenci z Pracowni Działań Interdyscyplinarnych ASP w Katowicach: Aleksander Steblik, Weronika Janica i Paulina Radomska.

 

„Każda osoba ma swój własny kolor, odcień, którego światło ledwo przenika wzdłuż

konturów ciała. Rodzaj halo. Jak na figurach widzianych pod światło”. Haruki Murakami


HARMONOGRAM OBRON - 15 czerwca

 

9.00 — 9.20 / Aneta Gruszeczka / Działania polimodalne z wykorzystaniem elementów

arteterapii i teatroterapii we wspomaganiu funkcjonowania Głuchych młodych dorosłych


9.20 — 9.40 / Anna Gawron / Wspomaganie procesu adaptacji, zachowania sprawności w obrębie motoryki małej oraz procesów pamięciowych u osób powyżej 65 r. życia, skierowanych do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego z wykorzystaniem technik plastykoterapeutycznych


9.40 — 10.00 / Lea Podlipny / Arteterapia jako wsparcie kobiet doświadczających przemocy

psychicznej


10.00 — 10.20 / Magdalena Szwarc / Arteterapeutyczne towarzyszenie chorym terminalnie pacjentom podczas ich drogi do kresu


10.20 — 10.40 / Julia Goik / Arteterapia w pracy z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym


10.40 — 11.00 / Karolina Michalkova / Praca z wykorzystaniem technik wizualnych z osobami z chorobą afektywną oraz zaburzeniami psychotycznymi


11.00 — 11.20 / Monika Wiernicka / Portret jako obraz siebie w różnych perspektywach w pracy arteterapeutycznej z seniorami


11.20 — 11.40 / Agata Pielach / Budowanie własnej tożsamości oraz umiejętności wyrażania przeżyć i doznań u osób z depresją i stanami lękowymi poprzez działania arteterapeutyczne


11.40 — 12.00 / Anna Mikołajczyk / Zastosowanie technik arteterapeutycznych w pracy z emocjami u osób transpłciowych


12.00 — 12.20 / Rozalia Pokorska / Arteterapia jako pomoc w rozwiązywaniu problemów u dzieci doświadczających przemocy


12.20 — 12.40 / Polimodalna twórczość artystyczna w pracy z dziećmi z zaburzeniami

Neurorozwojowymi


12.40 — 13.00 / Wiktoria Różycka / Elementy Terapii Tańcem i Ruchem oraz arteterapii jako działania polimodalne wykorzystywane w pracy nad poprawą relacji ze swoim ciałem u kobiet między 20 a 30 rokiem życia


13.00 — 13.20 / Dominika Supel / Odkrywanie własnego potencjału oraz budowanie wspierających relacji przez działania arteterapeutyczne dedykowane mężczyznom

z doświadczeniem kryzysu bezdomności
 

13.20 — 13.40 / Estera Zębik / Działania arteterapeutyczne z dorosłymi osobami z ADHD


13.40 — 14.00 / Maria Migas / W poszukiwaniu alter ego – czyli kreowanie lalki jako forma wsparcia integralności funkcjonowania kobiet z niepełnosprawnością intelektualną