mikrogranty - edycja 2023

Mikrogranty - wyniki 09/2023

Wyniki II naboru do programu wsparcia Mikrogranty we wrześniu 2023

Komisja oceniająca wnioski w programie Mikrogranty przedstawia projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w trakcie wstępnej oceny, wraz z proponowaną kwotą dofinansowania.

Fundacja Ogrody Przyszłości - PARKOWE KATOWICE, czyli edukacyjno-kulturalne spotkania na antenie – przyznana kwota 4 500 zł

Fundacja Wielki Człowiek - Archiwum Jerzego Kukuczki - ochrona dziedzictwa polskiego himalaizmu i pozyskiwanie obiektów archiwalnych w oparciu o prelekcję na temat Archiwum Jerzego Kukuczki – przyznana kwota 5 000 zł

Gospel Hause - Gospel Groove Workshop – warsztaty muzyczne – przyznana kwota 5 000 zł

Impro Silesia - Impro Dziady – spektakl improwizowany – przyznana kwota 5 000 zł

Instytut Roździeń - Finał XIV edycji projektu fotograficzno – filmowego Obiektywnie śląskie – przyznana kwota – 2500 zł

Społeczne Przedszkole Artystyczne Fundacji im. Krystyny Rudkowskiej - Hymn katowickiego Przedszkolaka – przyznana kwota 4 000 zł

Stowarzyszenie Giszowiec - TworzyMy Tradycję – międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła przybliżające śląską tradycje – przyznana kwota 5 000 zł

Stowarzyszenie „Przestrzeń Rozwoju inicjatyw lokalnych – Szałfynster” - Wystawa Grand Opening Szałfynster – przyznana kwota 4 000 zł 

GRATULUJEMY!