infografika: Mikrogranty - edycja 2022

Mikrogranty 2022

Reprezentujesz organizację pozarządową i szukasz środków na realizację swojego pomysłu? Działasz w Katowicach lub dla Katowiczan? Stwórz swój kulturalny projekt dzięki wsparciu programu Mikrogranty. 

Konkurs organizowany jest przez Katowice Miasto Ogrodów od 2013 r. Do tej pory udało nam się wesprzeć lokalny III sektor w organizacji kilkudziesięciu kulturalnych i artystycznych wydarzeń – koncertów, prelekcji, wystaw i warsztatów.

W maju rusza pierwszy z czterech naborów przewidzianych w 2022 roku o łącznej puli środków w wysokości 100 000 zł. Kolejne będą miały miejsce w czerwcu, sierpniu i wrześniu.

W ramach konkursu można pozyskać wsparcie w wysokości do 5000 zł, a wyjątkowych sytuacjach nawet do 10 000 zł brutto.

Na zgłoszenia czekamy od 1 do 25 dnia miesiąca w którym prowadzony jest nabór, czyli do 25 maja w przypadku 1 naboru.

Oceny wniosków dokonuje komisja powołana procedurą zawartą w Regulaminie programu kierując się kartą oceny i kryteriami odpowiadającymi konkretnej punktacji. Wnioski, które przekroczyły próg 51 punktów, zostaną zarekomendowane do przyznania wsparcia Dyrektorowi instytucji.
  
Przykłady realizacji
Wystawy, spektakle, projekty muzyczne, koncerty, murale, warsztaty i spotkania kulturalne, festiwale, wydarzenia z zakresu edukacji kulturalnej i inne wpisujące się w program Miasta Ogrodów. W tegorocznej edycji Mikrograntów preferowane będą projekty o wysokiej wartości artystycznej, których rezultaty będą mogły być udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, innych form publikacji zdalnej oraz wykazujące cechy innowacyjne, a także wydarzenia, które wpisują się w realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju zapisanych w Agendzie 2030.


Regulamin dostępny TUTAJ

Katalog kosztów dostępny TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ

Treść wniosków można konsultować z koordynatorem programu na etapie prowadzenia naboru.  Kontakt: mikrogranty[at]miasto-ogrodow.eu