Laureaci tytułu „Ambasador Polszczyzny”

Laureaci tytułu „Ambasador Polszczyzny” w 2021 roku

Prezydium RJP, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach używania języka polskiego, ustanowił w 2008 roku tytuł „Ambasador Polszczyzny”. Tytuł jest przyznawany osobom lub instytucjom za wybitne zasługi w krzewieniu pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny. Działalność ta przejawia się w sprawnym i poprawnym posługiwaniu się językiem polskim w sferach: artystycznej, naukowej, publicystycznej, duszpasterskiej i w każdej innej sferze życia publicznego. 

Tytuł „Ambasador Polszczyzny” przyznaje Kapituła wyłoniona spośród członków Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz osób spoza Rady, zaproszonych przez członków Prezydium RJP. Osoba lub instytucja najbardziej zasłużona – zdaniem Kapituły – w propagowaniu pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny otrzymuje tytuł „Wielkiego Ambasadora Polszczyzny”.


Ponadto Kapituła przyznaje tytuł „Ambasador Polszczyzny” w następujących kategoriach: 
1. Ambasador Polszczyzny w Mowie,
2. Ambasador Polszczyzny w Piśmie,
3. Młody Ambasador Polszczyzny (dla osoby do 35. roku życia),
4. Ambasador Polszczyzny Regionalnej.
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach z Kapitułą, przyznaje tytuł „Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju”. Kapituła Fundacji im. Krystyny Bochenek zaś przyznaje tytuł „Ambasador Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej”.

 

W 2021 roku uhonorowani zostali:

Wielki Ambasador Polszczyzny: Ewa Lipska

Ambasador Polszczyzny w Mowie: Profesor Jerzy Stuhr

Ambasador Polszczyzny w Piśmie: Hanna Krall

Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju: Profesor Tokimasa Sekiguchi

Młody Ambasador Polszczyzny (do 35 roku życia): Radosław Rak

Ambasador Polszczyzny Regionalnej: Maria Pańczyk-Poździej

Ambasador Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej: Małgorzata Strzałkowska

 

Gala, podczas której laureaci zostaną uhonorowani, odbędzie się 16 października w Katowicach, a uświetni ją koncert Magdaleny Kumorek & Tubis Trio>>