Indywidualna praktyka twórcza - moderator: Daniel Leżoń

To czas przeznaczony na twórcze przetworzenie zdobytej wiedzy; poświęcony realizacji własnych pomysłów, wymianie refleksji i doświadczeń oraz konsultacjom i konfrontacji z innymi uczestnikami laboratorium, w tym, z osobami prowadzącymi warsztaty.