Czas na muzykę – nie nudź się w domu!

Czas na muzykę – nie nudź się w domu!

Konkurs

Przymusowe zamknięcie w czterech ścianach to doskonała okazja, by uruchomić nieużywane dotąd pokłady wyobraźni.
Nie wszyscy możemy być gwiazdami estrady, ale wszyscy kochamy muzykę. Każdy może być ekologicznym budowniczym instrumentów! Nadajcie nowe życie różnym opakowaniom po zużytych produktach z pomocą kredek, kolorowego papieru, kleju, nożyczek i innych przydatnych narzędzi, które macie w domach.

Wyślijcie nam zdjęcia gotowych instrumentów. Odważniejszych zachęcamy do wykorzystania ich we własnych występach i przesłania filmików. Jeśli uczycie się grać na jakimś instrumencie, przyślijcie nagranie utworu, który szczególnie Wam się podoba.
Możecie też po prostu pokazać nam, jak lubicie w domu spędzać czas z muzyką.

Do wygrania płyty CD.
Na autorów najbardziej pomysłowych prezentacji czekają specjalne nagrody-niespodzianki!

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Dział Edukacji Muzycznej Katowic Miasta Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek (w skrócie: DEM KMO).

2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci od lat 5 do 105. Nie wiek, a wyobraźnia ma znaczenie . Jeśli jednak zgłoszą się uczestnicy znacznie różniący się wiekiem, organizator ma prawo podzielić ich na kategorie i przyznać nagrody w każdej z nich.

3. Przedmiotem konkursu są zdjęcia i/lub filmy pokazujące Waszą aktywność muzyczną, która może obejmować: prezentację ulubionej formy spędzania czasu wolnego z muzyką, budowę różnych instrumentów z ogólnodostępnych materiałów, własny występ – grę na dowolnym instrumencie, także własnoręcznie zbudowanym.

4. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do odwołania. Organizator będzie podsumowywał wyniki i przyznawał nagrody okresowo – pod koniec każdego miesiąca, począwszy od kwietnia 2020. Będziemy oceniać pomysłowość i poziom zaangażowania: spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy te, które naszym zdaniem są najbardziej kreatywne

5. Poprzez zgłoszenie swojego udziału pełnoletni Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich prac na stronie internetowej KMO/profilu DEM KMO na Facebooku. W ten sposób będą wyróżniane nagrodzone prace. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku dziecka wraz z klauzulą zgody rodzica/opiekuna na takie przetwarzanie dostępna TUTAJ. 

6. Nagrodami w konkursie są płyty CD oraz specjalne nagrody-niespodzianki dla autorów najwyżej ocenionych prezentacji. Sposób ich doręczenia będzie ustalany indywidualnie z nagrodzonymi lub ich rodzicami/opiekunami. Warunkiem doręczenia nagrody jest przekazanie danych osobowych w niezbędnym zakresie.

7. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników określa klauzula informacyjna dostępna TUTAJ.

8. Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres e-mail: edukacjamuzyczna@miastoogrodow.eu

Limit plików przesyłanych na powyższy adres to 25 MB. W przypadku większych plików prosimy o skorzystanie z portalu przeslijmi.pl i ustawienie aktywności linku na 2 tygodnie.

9. Wszelkich informacji odnośnie do Konkursu udziela Organizator.

10. Wykładnia Organizatora w zakresie zapisów Regulaminu ma charakter wyłączny.

POWODZENIA!