Teatrogranty 2022
teatrogranty 2022

Teatrogranty 2022

Wyniki naboru

Komisja Konkursowa konkursu Teatrogranty 2022

w składzie:

Marek Szulik /Przewodniczący Komisji/
Marta Odziomek
Elżbieta Majorczyk-Grabińska
Ludwika Mozgol

w dniu 6 kwietnia 2022, na podstawie regulaminu konkursu Teatrogranty 2022 wyłoniła zwycięzców i przyznała następujące nagrody:

II stopnia w wysokości do 20 000 zł brutto:
Stowarzyszenie Ogrody Teatru ― 15 000 zł
AMD-MEDIA TEATR BEZ SCENY ― 15 000 zł

III stopnia w wysokości do 10 000 zł brutto:
Impro Silesia — Sląskie Centrum Improwizacji ― 10 000 zł
Stowarzyszenie Living Space Theatre ― 9 000 zł
Stowarzyszenie Kwestia Kultury ― 8 000 zł
Stowarzyszenie Teatralne A Part ― 8 000 zł
Stowarzyszenie FAMI.LOCK ― 8 000 zł
TEATR TRIP Marcin Lieber ― 8 000 zł
Monika Wachowicz Studio Ciała i Emocji ― 8 000 zł
Fundacja Paryż ― 7 000 zł
Fundacja Wielki Człowiek ― 6 000 zł
Stowarzyszenie „Teatr Czwarta Scena” ― 6 000 zł

IV stopnia w wysokości do 5 000 zł brutto:
K&M Culture and Business Exchange Sp. z. o.o. ― 5 000 zł
Fundacja z Pasją ― 2 000 zł

 

Nagrody finansowe zostaną pomniejszone o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednoczenie informujemy, że komicja nie wykorzystała całej kwoty zawartej w regulaminie. Decyzją komisji, suma nagród przyznana w tegorocznej edycji Teatrograntów wynosi 115 000 zł.

 

Powrót