'W lustrze fotografii. O fotografii na Śląsku po 2010'

'W lustrze fotografii. O fotografii na Śląsku po 2010'

Sympozjum

Publikacja posympozjalna "O fotografii na Śląsku po 2010 roku" do pobrania TUTAJ

Sympozjum stanowiło dopełnienie zadania 'W lustrze fotografii. O fotografii na Śląsku po 2010' Podczas panelu dyskusyjnego zaproszeni artyści podjęli próbę podsumowania stanu fotografii na Śląsku ostatnich dziesięciu lat oraz jej umiejscowienia w strategii rozwoju kultury województwa śląskiego, zarówno w polityce regionalnej oraz jako elementu programu promującego Śląsk.


Poprzedni taki raport, autorstwa Katarzyny Łata-Wrony, miał miejsce w 2010 roku podczas Kongresu Kultury Śląskiej Województwa Śląskiego.

Autorzy tekstów redakcyjnych i uczestnicy sympozjum:

Jakub Dziewit - kulturoznawca o zacięciu antropologicznym, metafotograf, animator kultury, niezależny kurator. Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz na warsztaty-fotograficzne.org. Autor książek: „Aparaty i obrazy. W stronę kulturowej historii fotografii” oraz „Ocalać. Zofia Rydet a fotografia wernakularna” (wraz z Adamem Pisarkiem), a także albumu „This is not another Martin Parr exhibition”. Pomysłodawca i prowadzący cykl „Dyskusje o Fotografii”. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, prezes Fundacji unContemporary.

Dorota Głazek - historyczka sztuki. Absolwentka Uniwersytetu Jagielońskiego na kierunku historia sztuki. Specjalistka z zakresu historii architektury, ze szczególnym naciskiem na śląską architekturę sakralną w XIX i 1 połowy XX wieku, historii sztuki, historii grafiki i historii projektowania graficznego. Wieloletni starszy wykładowca w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki w ASP Katowice.

Anna Huth - w 2009 roku uzyskała stopień magistra politologii z wyróżnieniem Rektora na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, tam również w 2019 roku otrzymała stopień doktora nauk o polityce. Absolwentka studium podyplomowego w Niemieckiej Akademii Filmu i Telewizji DFFB w Berlinie poświęconego rynkom dystrybucji filmowej. Od 2011 roku jest związana z ze Szkołą Filmową im. K. Kieślowskiego, gdzie pracuje w charakterze adiunkta i nauczyciela akademickiego.

Danuta Kowalik-Dura - muzealnik , starszy kustosz , przez szereg lat kierowała Działem Fotografii w Muzeum Śląskim. Jest autorką kilkunastu problemowych wystaw fotograficznych. W jej zainteresowaniach leży współczesna fotografia twórcza , w ostatnim czasie dorobek Jerzego Lewczyńskiego.

Anna Lorenc - absolwentka kierunku Projektowanie Graficzne na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom w Pracowni Fotografii prof. Waldemara Jamy oraz w Pracowni Projektowania Publikacji Multimedialnych dr. hab. Bogdana Króla. Interesują ją zagadnienia obrazowania krajobrazu zurbanizowanego i architektury w obszarze fotograficznego dokumentu subiektywnego oraz zagadnienia (artystyczne i techniczne) fotografii obiektów w ruchu. Od 2009 r. prowadzi zajęcia z Technik Fotografowania oraz Fotografii na kierunku Wzornictwo.

Adam Mazur - polski historyk sztuki, krytyk i kurator, amerykanista. Zajmuje się sztuką współczesną, historią i krytyką fotografii. Absolwent Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 roku wykłada na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W latach 1999-2004 redaktor magazynu „Fototapeta”. Członek zespołu „Krytyki Politycznej”. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Członek Stowarzyszenia Historyków Fotografii. W latach 2002-2013 pracował w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (najpierw jako asystent Milady Ślizińskiej), później od 2005 jako samodzielny kurator i w latach 2004-2013 jako redaktor naczelny magazynu „Obieg”. W latach 2005-2013 wykładał w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i na Muzealniczych Studiach Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2013 z Jakubem Banasiakiem i Karoliną Plintą założył magazyn „Szum”, którego był redaktorem naczelnym do 2017 roku. Laureat w 2018 Nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy (razem z Jakubem Banasiakiem i Karoliną Plintą).

Michał Szalast – fotograf dokumentalista i filmowiec dokumentalista, historyk. Pracował jako fotoreporter, filmowiec, publicysta, pedagog i kurator. Wykładowca Instytutu Twórczej Fotografii w Opavie.

Andrzej Zygmuntowicz - polski artysta fotograf. Członek rzeczywisty Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Wiceprezes Zarządu Głównego i przewodniczący Rady Artystycznej ZPAF. Współtwórca Fundacji Konkursu Polskiej Fotografii Prasowej. Prezes Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od 2005 jest wykładowcą w Uniwersytecie Warszawskim – na Wydziale Dziennikarstwa, od 1998 jest wykładowcą w Collegium Civitas oraz od 1989 wykłada w Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików.

Prowadzenie: Katarzyna Łata i Artur Rychlicki

 

W LUSTRZE FOTOGRAFII. O FOTOGRAFII NA ŚLĄSKU PO 2010 - projekt w ramach którego zostaną zorganizowane wystawy znanych oraz nagradzanych przedstawicieli polskiej szkoły fotografii, w tym fotografii kreacyjnej, artystycznej, portretowej i reporterskiej. Wystawie prac Joanny Nowickiej, Antoniego Kreisa oraz Annie Lewańskiej towarzyszyć będzie wystawa Mistrzów -  Jerzego Lewczyńskiego i Zofii Rydet. Istotnym aspektem projektu jest zorganizowanie wystaw w tym samym czasie i na terenie instytucji, która dysponuje wieloma przestrzeniami wystawienniczymi. To ważne z punktu widzenia podjęcia próby zebrania wiedzy na temat kondycji śląskiej fotografii po roku 2010, kiedy miał miejsce Kongres Kultury Województwa Śląskiego. Dopełnieniem projektu będzie katalog z pracami artystów zaproszonych do projektu oraz sympozjum/panel dyskusyjny podejmujący temat oceny i znaczenia  śląskiej fotografii w kulturze polskiej.

Fotografia jest tą dziedziną sztuk wizualnych, która jest nie tylko wykorzystywana w kreowaniu różnorodnych wyobrażeń o jednostce, miejscu, sytuacji, wydarzeniu, ale jest przede wszystkim dość atrakcyjnym, nowoczesnym  i inspirującym kanałem komunikacji z odbiorcą. Fotografia stanowi lustrzane odbicie naszej rzeczywistości, stanu świadomości dokumentując " tu i teraz" - pobudzając zarówno świadomość indywidualną i zbiorową. Nie sposób zlekceważyć jej siłę przekazu, zarówno tą realną, jak i też symboliczną, którą odnajdziemy na wystawach zorganizowanych w ramach projektu W LUSTRZE FOTOGRAFII. O FOTOGRAFII NA ŚLĄSKU PO 2010. W ramach projektu zaplanowano 4 wystawy - indywidualne i zbiorowe - zorganizowane w przestrzeni instytucji Katowice Miasto Ogrodów, gdzie usytuowane są galerie: Engram, 5, Galeria Pusta, Pojedyncza i Miasta Ogrodów. Wystawy prac Joanny Nowickiej, Antoniego Kreisa, Anny Lewańskiej, Jerzego Lewczyńskiego oraz Zofii Rydet zostaną wzbogacone o oprowadzania kuratorskie wraz z udziałem lektora ze znajomością  języka migowego.

Poszczególni artyści zaproszeni do projektu zaprezentują pracownie fotografii kreacyjnej, artystycznej, portretowej, reporterskiej oraz wystawa Mistrzów Jerzego Lewczyńskiego i Zofii Rydet ukaże wpływ Mistrzów na osobowość twórczą młodych artystów, którzy są na etapie kształtowania swojej drogi twórczej. Tym samym projekt nie tylko przyczyni się do bardziej świadomego wykorzystywania medium fotografii jako wypowiedzi twórczej, ale również będzie okazją do budowania świadomości roli sztuki w kulturze. Podsumowaniem projektu będzie katalog pt."W lustrze fotografii. O fotografii na Śląsku po roku 2010", który zaprezentuje sylwetki artystów zaproszonych do projektu oraz teksty redakcyjne i krytyczne autorstwa kuratorów, wykładowców wyższych uczelni artystycznych i twórców: Danuty Kowalik-Dura, Doroty Głazek, Anny Lorenc, Andrzej Zygmuntowicza, Michała Szalasta, Jakuba Dziewita, Anny Huth i Adama Mazura, odnoszące się do oceny stanu śląskiej fotografii po roku 2010 i jej miejsca na mapie kulturalnej Polski. W owej ocenie nie sposób nie zauważyć współpracy śląskich fotografików z Instytutem Twórczej Fotografii w Opavie oraz Uniwersytetem Tomasa Baty w Zilinie, która w ostatnich latach dość istotnie przełożyła się na organizację wspólnych projektów interdyscyplinarnych i wystaw zbiorowych. Imprezą towarzyszącą "W lustrze fotografii. O fotografii na Śląsku po roku 2010" będzie panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych artystów, autorów tekstów krytycznych oraz przedstawicieli partnerów projektu, który będzie próbą podsumowania  stanu fotografii na Śląsku z ostatnich dziesięciu lat. Ostatni taki raport autorstwa Katarzyny Łaty-Wrony miał miejsce w 2010 roku podczas Kongresu Kultury Śląskiej Województwa Śląskiego i wydaje się jak najbardziej zasadne wykorzystać czasookres wystawy W LUSTRZE FOTOGRAFII. O FOTOGRAFII NA ŚLĄSKU PO 2010, która posłuży  jako materiał  wykorzystany do dyskusji podczas w/w panelu, którego jednym z założeń będzie umiejscowienie fotografii w strategii rozwoju kultury województwa śląskiego, zarówno w polityce regionalnej oraz jako elementu programu promującego Śląsk.

 

Program wystaw 

1. Wystawa fotografii portretowej: Joanna Nowicka „Piękni Ludzie”

2. Wystawa fotografii kreacyjnej: Antonii Kreis "where are you, Andy?"

3. Wystawa fotografii reportażowej: Anna Lewańska „Skutki uboczne”

4. Wystawa fotografii Jerzego Lewczyńskiego i Zofii Rydet „Retoryka pustki”

 

Współpraca:

ASP w Katowicach

Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě

Związek Polskich Artystów Fotografików / okręg śląski

Muzeum Historii Katowic

 

Patronat medialny:

TVP 3

Radio Katowice

Gazeta Wyborcza

Szum

ArtPapier

 

 

https://www.gov.pl/web/kulturaDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 

Powrót