Ruszyły Teatrogranty
Ruszyły Teatrogranty

Ruszyły Teatrogranty

Program wsparcia teatrów nieinstytucjonalnych

Teatrogranty to przedsięwzięcie mające na celu wsparcie projektów teatralnych
i interdyscyplinarnych projektów okołoteatralnych. O pomoc mogą ubiegać się teatry nieinstytucjonalne z terenu Katowic.

W roku 2019 obchodzimy 90. rocznicę urodzin Konrada Swinarskiego, wybitnego polskiego reżysera teatralnego, patrona Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Chcielibyśmy, aby propozycje działań katowickich teatrów, stały się twórczym upamiętnieniem dokonań Konrada Swinarskiego.

Program daje szansę na uzyskanie wkładu finansowego w wysokości do 20 tys. złotych brutto
(w wyjątkowych przypadkach do 30 tys. złotych brutto). O dofinansowanie mogą starać się podmioty prowadzące działalność kulturalną o charakterze teatralnym.

Na wnioski w postaci wypełnionego formularza czekamy od 13 do 31 maja. Rozstrzygniecie konkursu winno nastąpić do 18 czerwca, a projekty zostać zrealizowane do listopada 2019 r.

Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy dostępne >>>TUTAJ

Powrót