Niepamięć
Niepamięć

Niepamięć

Wystawa w Galerii Pojedynczej

MAGDALENA NIEMIEC: Niepamięć


gość specjalny –  Piotr Gorliński-Kucik - doktor nauk humanistycznych, Adiunkt w Zakładzie Krytyki i Literatury Ponowoczesnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  - wykład / Poznawanie dziejów - pisanie historii.
 

 

Wernisaż: 8 XI | 17.30

Praca prezentowana do 4 grudnia 2018 r.

 

Problematyka pamięci jest dzisiaj jednym z najważniejszych tematów eksplorowanych przez artystów. Jednak dyskurs genealogiczny niekoniecznie odnosi się tylko do próby zrekonstruowania egzystencjalnych wydarzeń z życia jednostki, lecz staje się dzisiaj swoistym projektem badawczym. Artyści starają się odnieść do historii opisującej życie i przeszłość całych grup społecznych, próbując znaleźć odpowiedź na fundamentalne pytania o status tożsamościowy zbiorowości, w której żyją, a także badają w jaki sposób przenosi się on na sferę wizualnej reprezentacji. Magdalena Niemiec, studentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, w Pracowni Interpretacji Literatury dr hab. Grzegorza Hańderka, w swoim projekcie pt. „Niepamięć” wykorzystuje własną kolekcję ponad dwóch tysięcy zdjęć, które pozyskała na aukcjach internetowych jednego z bardziej popularnych serwisów ogłoszeniowych. W zdecydowanej większości są to prywatne i niejednokrotnie bardzo osobiste fotografie, zapewne stanowiące w przeszłości istotną część rodzinnych albumów. Wydarte z familijnego kontekstu i ochrony, pamiątki wystawione na aukcji stały się przedmiotem konsumpycjnego obrotu. Odarcie ich z domowej i uświęconej osobistą pamięcią aury staje się przyczynkiem do rozważań nad zjawiskiem przenikania się we współczesnym świecie domeny prywatnej i publicznej. Uwidacznia się tutaj także aspekt voyeuryzmu współczesnej kultury, w której jej uczestnicy godzą się na to, aby ich życie było częścią wielkiego medialnego spektaklu. Projekt Magdaleny Niemiec jest konstatacją tej sytuacji, a jednocześnie artykułuje zagrożenia, jakie towarzyszą fragmentaryzacji naszego życia, które staje się ledwie wyimkiem w narracji przemieszania i miksowania obrazów codziennego życia.

 

Magdalena Niemiec – ur. w 1995 roku. Studentka IV roku w Katedrze Grafiki na Wydziale Artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, w Pracowni Interpretacji Literatury
dr hab. Grzegorza Hańderka, prof. ASP.

Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe:
- Plakat na Niepodległość, Ancien Cinema asbl, z siedzibą w Vianden, Grand rue 23, L-9410,
w Luksemburgu, 08-09.2018
- Plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, Galerii Na Żywo Radia Katowice, 07.2018
- Figurama 18
- RYSOWAĆ / 08 Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, 11.05 - 3.06.2018
- II Przegląd Szuki Współczesnej Nowa Awangarda, Galeria Szyb Wilson w Katowicach,
3.03-20.05.2018
- BETWEEN | grey podczas Festiwalu Sztuk Pięknych Rybnik 2018, Galeria Jasna w Rybniku, 14.04-27.04.2018
- Dialog z cyfrowym cieniem XI/2018, Galeria Wydziału Sztuki UR im. prof. Włodzimierza Kotkowskiego w Rzeszowie, 15.03-15.04.2018
- Habitat, Galeria Forum na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, 08.12.2015 — 09.01.2016
- Spotkanie, Galeria Miejskiego Domu Kultury ,,Szopienice-Giszowiec’’ w Katowicach,
 19 -30.05.2016
- Poszukiwania, Galeria na Strychu ZSP w Dąbrowie Górniczej, 15 - 29.09.016
- Powroty, Galeria ZSP w Katowicach, 15.12.2016 – 19.02. 2017
- Spektrum, Galeria Akwarela w Katowicach, 12.05 – 11.06.2017
- Wystawie w ramach XVIII Festiwalu Sztuki Wysokiej pt. ,, Jestem’’ w Bytomiu,
23.06 – 23.07.2017


Nagrody i wyróżnienia:
- I Nagroda w konkursie na plakat promujący 100 rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości pod patronatem Poseł na Sejm RP Ewy Malik
- Wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie ,,Plakat na Niepodległość’’ z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości organizowanym przez Ancien Cinema asbl, z siedzibą w Vianden, Grand rue 23, L-9410, w Luksemburgu
- Wyróżnienie w konkursie Studencki Obraz Roku 2018 za pracę pt. ,,Saar Manche’’
- Wyróżnienie galerii DAGMA ART w konkursie Studencki Obraz Roku 2018 za pracę pt. ,,Saar Manche’’
- Wyróżnienie honorowe Zakładu Rysunku WSzP UMK w Toruniu za pracę
pt. ,,(Nad)opowieść’’ RYSOWAĆ /08 Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego,
Toruń 2018

 

Spotkanie z Piotrem Gorlińskim-Kucik

Wykład / „Poznawanie dziejów - pisanie historii”

 

1. Dzieje - historiografia – historia

2. Koncepcje czasu

3. Logika i prawda a opowiadanie historii

4. Czytanie/pisanie historii

5. Rozpad tożsamości zbiorowych a opowiadanie swoich historii

6. Współczesne konstelacje

7. Opowiadanie multi-historii (próba interpretacji wystawy)

 

Piotr Gorliński-Kucik – rocznik '87, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bytomiu i katowickiej Polonistyki, ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Adiunkt w Zakładzie Krytyki i Literatury Ponowoczesnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się polską powieścią XX i XXI wieku, edytorstwem oraz kulturą popularną. Niezawodowo słucha muzyki (najczęściej ekstremalnej) i niezobowiązująco zajmuje się krytyką muzyczną. Urodzony i zamieszkały w Bytomiu.

 

Powrót