Mikrogranty 2024
logo mikrograntów z dopiskiem 2024

Mikrogranty 2024

Startujemy 1 czerwca!

Działacie z ramienia organizacji pozarządowej w Katowicach lub dla Katowiczan? Chcecie stworzyć projekt kulturalny i szukacie na to środków? Możecie zrealizować swój pomysł dzięki programowi Mikrogranty.
Konkurs organizowany jest przez Katowice Miasto Ogrodów od 2013 r. Do tej pory udało nam się wesprzeć III sektor w organizacji blisko stu kulturalnych i artystycznych wydarzeń – koncertów, prelekcji, wystaw, warsztatów i eventów.

W ubiegłym roku w czterech naborach przyznaliśmy 20 organizacjom pozarządowym prawie 
78 000 zł.
W tegorocznej edycji mamy budżet 100 000 zł i dwa nabory: 
 
• I nabór 1-25 czerwiec (50 000 zł) 
• II nabór 1-25 sierpień (50 000 zł)
  
Przykłady realizacji:
 
Wystawy, spektakle, projekty muzyczne, koncerty, murale, warsztaty, rękodzieło i spotkania kulturalne, edukacyjne, festiwale, happeningi, impresje muzyczne, dyskusje, projekty artystyczno – badawcze, spotkania z literaturą, recitale, spektakle improwizowane, projekty związane z fotografią, przestrzenią i tańcem, reportaże radiowe, wydarzenia z zakresu edukacji kulturalnej, działania z zakresu ochrony dziedzictwa i inne wpisujące się w działalność Miasta Ogrodów. 
 
W tegorocznej edycji Mikrograntów jak co roku czekamy na projekty o wysokiej wartości artystycznej, których rezultaty będą mogły być udostępniane za pośrednictwem Internetu, innych form publikacji zdalnej oraz wykazujące cechy niekonwencjonalne, a także wydarzenia, które wpisują się w realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju zapisanych w Agendzie 2030 oraz w statut Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów. 

Pełna informacja [link otworzy się w tym samym oknie]

Powrót