Stwórz z nami Europejską Stolicę Kultury 2029!
Zgłoś swój pomysł do aplikacji o tytuł: Europejska Stolica Kultury 2029

Stwórz z nami Europejską Stolicę Kultury 2029!

Zgłoś swój pomysł!

ESK jest dla mieszkańców i mieszkanek, a więc razem tworzymy tą kandydaturę.

Partycypacyjność nie jest dla nas hasłem, ale zobowiązaniem.

Za pomocą oficjalnej strony katowicegzm2029.eu możesz zgłosić swoje propozycje do programu ESK, które oceni rada konsultacyjna.

Autorki i autorzy wybranych pomysłów zostaną zaproszeni do współtworzenia programu Europejska Stolica Kultury – Katowice GZM 2029.

Formularz zgłoszeniowy (przedłużyliśmy przyjmowanie propozycji do 20 lipca 2023 roku) [link otworzy się w nowym oknie]

Masz pytania? Poniżej zamieszczamy informację, które mogą pomóc. 

⭢ Kto może zgłosić propozycję?

Każdy! Niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.

⭢ Jak dokładnie muszę opisać pomysł?

Staraj się opisać go jak najdokładniej możesz zgodnie z pytaniami z formularza, jeśli będziemy mieć pytania – wrócimy do Ciebie.

⭢ Jakie są hasła przewodnie aplikacji Katowic i GZM 2029 (istotne kwestie do uwzględnienia/kryteria wyboru)?

Czy projekt ma wymiar europejski (czy odpowiada na zagadnienia istotne z punktu widzenia europejskiego)?
Czy zakłada współpracę z partnerami europejskimi?
Czy jest sposobem prezentacji kulturalnego potencjału Metropolii na poziomie europejskim?
Czy projekt ma charakter metropolitalny (czy może być realizowany ponadlokalnie)?
Czy uwzględnia współpracę partnerów z Metropolii?
Czy projekt jest interdyscyplinarny?
Czy projekt włącza do działania różnorodne grupy społeczne (ludzi zagrożonych wykluczeniem, osób ze szczególnymi potrzebami, przedstawicieli mniejszości)?
Na jaką potrzebę mieszkańców Metropolii odpowiada projekt?
Przedstawione kwestie należy traktować jako sugestie. Projekt nie musi spełniać ich wszystkich.

⭢ Czy można zgłosić więcej niż jedną propozycje?

Tak!

⭢ Kto oceni moją propozycję?

Propozycję oceni rada konsultacyjna ESK na która składa się grono ekspertek i ekspertów z różnych dziedzin.

⭢ Czy propozycję można składać też w inny sposób?

Tak! Propozycję można składać też podczas OTWARTYCH KONSULTACJI lub telefonicznie (również za pomocą tłumacza PJM).
Więcej informacji tutaj.

⭢ Potrzebuję pomocy – mam dodatkowe pytania.

Zapraszamy do kontaktu: biuro[at]katowicegzm2029.eu 

 

FB @Katowice.gzm2029 [link otworzy się w nowym oknie]

Strona oficjalna: katowicegzm2029.eu [link otworzy się w nowym oknie]

Zrealizowano z udziałem środków finansowych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.


KTW GZM 2029

 

Kandydat na Europejską Stolicę Kultury 2029

Powrót