Dołącz do naszego zespołu
dekoracja

Dołącz do naszego zespołu

Poszukujemy pracownika Działu Technicznego

Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek jest Instytucją Kultury Miasta Katowice. Do zadań statutowych instytucji należą m. in. prowadzenie działalności kulturalnej, wydawniczej i edukacyjnej oraz organizacja wydarzeń kulturalnych.

Dyrektor Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Pracownik techniczny (umiejętności: ślusarz, spawacz, hydraulik)

Miejsce pracy: Katowice

Region: śląskie

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

 •     Obsługa, konserwacja instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej;
 •     drobne prace remontowe i naprawcze w zakresie instalacji wodn-kan i CO;
 •     prace ślusarskie;
 •     spawanie: gazowe, elektryczne, migomat;
 •     wykonywanie innych czynności związanych z obowiązkami działu technicznego.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • -        doświadczenie zawodowe
 • -        umiejętność drobnych prac remontowych i naprawczych w zakresie instalacji wodn- kan i CO,
 • -        prace ślusarskie,
 • -        podstawowa umiejętność spawania: gazowe, elektryczne, migomat.
 • -        umiejętność pracy w zespole,
 • -        umiejętność organizacji pracy, planowania zadań i ustalania priorytetów,
 • -        otwartość, kreatywność i energiczność,
 • -        samodzielność, zaangażowanie w wykonywaną pracę.
 • -        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 • -        mile widziane prawo jazdy kat. B

 

Oferowane warunki pracy oraz benefity:

 •     praca w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach stosunku pracy
 •     dodatek stażowy (wysokość uzależniona od stażu pracy ogółem)
 •     dofinansowanie wypoczynku
 •     nagroda roczna
 •     ubezpieczenie grupowe

 

Ofertę zawierającą list motywacyjny oraz CV należy (do wyboru):

 •     przesłać pocztą elektroniczną: grzegorz.niedobecki@miasto-ogrodow.eu (w temacie maila proszę o zamieszczenie sformułowania: „Rekrutacja – Pracownik techniczny”)
 •     dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście (Portiernia) w zamkniętej kopercie (na kopercie proszę o zamieszczenie sformułowania: „ Rekrutacja – Pracownik techniczny”) na adres: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, 40-032 KATOWICE, plac Sejmu Śląskiego 2.
 •     możliwość wstępnie kontaktu telefonicznego z panem Grzegorzem Niedobeckim: tel. 606 686 240

Terminem dostarczania ofert 31 maja 2023 r. (decyduje data wpływu).

Uwagi dodatkowe:

    Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

    Prosimy o zawarcie w ofercie CV klauzuli: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przebiegu procesu zatrudnienia prowadzonego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach”.

    Dokumentacja ofertowa kandydatów nie zaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną komisyjnie zniszczone, a pliki elektroniczne usunięte w terminie miesiąca od dnia zamknięcia naboru.

    Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania kwalifikacyjnego lub zakończenia bez rozstrzygnięcia.


Informacja dla kandydata do pracy

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO” informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

2. Administrator posiada Inspektora Ochrony Danych,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przebiegu procesu zatrudnienia i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że wynika to bezpośrednio z przepisów prawa;

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

5. Podanie danych jest niezbędne do przebiegu procesu zatrudnienia i realizacji w tym zakresie przepisów prawa, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 

6.  Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:

·    dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

·      sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

·      usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

·      wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),

·      wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO),

·      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).

.      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO),

.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 

Powrót