fragment rzeźb Marka Kusia w Aszy

Szlak Rzeźby

Wycieczka Future Artist – Pamiętniki Nomadów

Z cyklu podróży miejskich i międzymiastowych

Kiedy: 11.06.2022

Cel: Szlak Rzeźby 

Zbiórka: plac Gwarków 1, Katowice Koszutka [50°16′15,5″N 19°01′30,8″E], godz. 10.00

To ostatnia wyprawa przed wakacjami. Zwiedzimy Szlak Rzeźby w Aszy. Tak okoliczni mieszkańcy mówią na Park Alojzego Budnioka. Szlak powstawał w latach 2012-2014 w ramach projektu „Miasto – Przestrzeń dla Sztuki” realizowanego przez Dorotę Pociask-Frącek w ówcześnie działającej instytucji Centrum Kultury Katowice. Cały cykl inspirowany był tezą Charlesa Landry'ego, iż każde miasto, to „miasto twórcze”, którego oblicze podlega zmianom nie tylko poprzez próby jego architektonicznego uporządkowania, ale również poprzez długotrwały proces ingerencji artystów w przestrzeń miejską.

Na szlaku zobaczymy prace między innymi Zygmunta Brachmańskiego, Tatiany Czekalskiej, Leszka Golca, Marka Kusia czy Krystiana Burdy. W razie niepogody mamy alternatywne rozwiązanie. Po spotkaniu zostaną rozdane certyfikaty udziału w warsztatach FUTURE ARTIST.


Zapraszają Ewa Kokot i Dorota Pociask-Frącek (projekt Kultura / Natura, stypendium MKiDN)

Obowiązkowe zapisy: Ewa Kokot, ewa.kokot@miasto-ogrodow.eu, tel. 609 687 401.