Zima w Mieście 2019

Warsztaty muzyczne Zdzisława Smucerowicza pod hasłem: Zimowe opowieści

Program zajęć dostosowany do wieku uczestników obejmie m.in. zabawy z bumbum rurkami, tworzenie partytur bum bum rurkowych, naukę rozpoznawania wysokości dźwięku, głośności 

i tempa; prezentację twórczości słynnych kompozytorów i warsztaty z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i pianina, podczas których uczestnicy spróbują zinstrumentować fragmenty arcydzieł z repertuaru muzyki klasycznej.

Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy (decyduje kolejność zgłoszeń): tel. 693 358 371, zdzislaw.smucerowicz@miastoogrodow.eu

 

Harmonogram:

18 - 22.02.2019 

godz. 10 - 13 - warsztaty dla grup zorganizowanych 

Czas trwania: 60 min. dla pojedynczej grupy. Jedna grupa może zapisać się jeden raz.

 

godz. 13 - 15 - warsztaty dla dzieci wraz z opiekunami i młodzieży zgłaszanych indywidualnie

Czas trwania: 30 - 45 min. Wszyscy zapisani indywidualnie mogą przychodzić codziennie.

godz. 13-13.30 - dzieci w wieku 1-3 lat

godz. 13.30 - 14.15 - dzieci w wieku 4 - 10 lat

godz. 14.15 - 15 - młodzież do 15 roku życia

 

Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy (decyduje kolejność zgłoszeń): tel. 693 358 371, zdzislaw.smucerowicz@miastoogrodow.eu

 

 

 

Klauzula informacyjna – udział w warsztatach muzycznych Zdzisława Smucerowicza /Zima w Mieście 2019/

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO”  informuję że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice;
e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w warsztatach muzycznych Zdzisława Smucerowicza /Zima w Mieście 2019/ i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu wzięcia udziału
w warsztatach muzycznych Zdzisława Smucerowicza /Zima w Mieście 2019/; w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja w/w celu.
Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
przenoszenia danych (art. 20 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO),
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.