Silesian Jazz Festival

 

Silesian Jazz Festival jest niepowtarzalną okazją do spotkania z wirtuozami muzyki, czerpiącymi inspiracje z jazzowych tradycji, ale i szukających nowych rozwiązań formalnych i brzmieniowych

Festiwal wyrósł wyszedł od formuły Dni Otwartych, w czasie których prezentowano dokonania studentów i absolwentów Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Dziś to pełnowymiarowe, kilkudniowe  wydarzenie festiwalowe. Zróżnicowane stylistycznie, ukierunkowane jest na współczesną, polską i europejską muzykę jazzową.


Wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi od 2014 roku jest Międzynarodowy Konkurs na Kompozycję Jazzową. W jego ramach nagradzane są utwory nadsyłane przez kompozytorów z całego świata, a nagrodzone utwory wykonywane są podczas festiwalu. 


Dyrektorem artystycznym Silesian Jazz Festivalu jest prof. Jerzy Jarosik