Jam Taneczny - Wolność Ekspresji

Zapraszamy wszystkich uczestników do ruchu, tańca, obecności i improwizacji oraz swobodnej ekspresji.