Przepływy

Wystawa w ramach projektu Future Artist - Goście
 

Kiedy: 8 października - 10 listopada 2019
Gdzie: Galeria Ściana Sztuki Dziecka, parter Katowice Miasto Ogrodów, pl. Sejmu Śląskiego 2
Wstęp wolny

Kurator: Ewa Kokot

Współpraca: Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”, Irena Imańska


Prace prezentowane na wystawie są z jednej strony efektem współpracy Pracowni Malarskiej ze Stowarzyszeniem „Arteria” i artystką Ireną Imańską. Powstały podczas pleneru artystycznego w przestrzeni Katowic i akcji artystycznej dla mieszkańców. Z drugiej strony wystawa pokazuje rezultaty codziennej pracy pracowni, gdzie uczestnicy systematycznie malują i tworzą. wystawa pokazuje te wybrane przez uczestników i kuratora prace, które są bliskie ich emocjom i ekspresji. Dlatego też, na wystawie równolegle znajdą się podpisy spontanicznych wypowiedzi wszystkich uczestników wystawy dotyczące tworzenia i sztuki.

Partner pokazu
Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria” jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodzin oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie „Arteria” działa także na rzecz integracji środowisk młodzieżowych w Polsce i Europie. Współpracujemy z instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych oraz integracji w Unii Europejskiej. Naszym celem jest także promowanie regionu śląskiego.
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury