Być może tak było

Być może tak było

Wystawa zbiorowa fotografii w Galerii 5

Zapraszamy do oglądania wystawy ponownie od 16 czerwca2020.

Galeria czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 11-19

Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi zwiedzających >>> TUTAJ

 

Michał Adamski
Robert Andre
Wojciech Beszterda
Artur Bilewski
Andrzej Dobosz
Maciej Fiszer
Marlena Grewling
Tytus Grodzicki
Jacek Gulczyński
Zofia Kawalec-Łuszczewska
Marek Klimaszewski
Jarosław Klupś
Włodzimierz Kowaliński
Maciej Kuszela
Marek Lapis
Maciej Mańkowski
Marianna Michałowska,
Marek Noniewicz
Piotr Nowak
Zdzisław Orłowski
Marcin Pawlik
Adam Polański
Antoni Rut
Piotr Spek
Krzysztof Ślachciak
Leszek Szurkowski
Karol Szymkowiak
Waldemar Śliwczyński
Sławomir Tobis
Stefan Wojnecki

Kiedy: 28 lutego 2020 - 9 sierpnia 2020
Gdzie: Galeria 5 (Katowice Miasto Ogrodów, pl. Sejmu Śląskiego 2)

Kurator wystawy: Sławomir Tobis

Wystawa fotografii artystów związanych z Okręgiem Wielkopolskim ZPAF

Fotografia powstała jako medium precyzyjne, służące do mechanicznej rejestracji rzeczywistości. Upowszechniła się w momencie kiedy podstawowym kryterium oceny dzieł sztuki była prawdziwość przedstawienia, najlepiej w sposób maksymalnie wierny naturze. Jednak od samego początku obrazy fotograficzne zawierały treści, których interpretacja, z różnych powodów, nie była jednoznaczna (Joseph Nicéphore Niépce „Widok z okna w Le Gras”, Louis Jacques Daguerre „Boulevard du Temple”), a także elementy wynikające z autorskich kreacji, nierzadko przewrotnych i prześmiewczo wykorzystujących konwencję dokumentu (Hippolyte Bayard „Autoportret jako topielec”). Co prawda nie zawsze rozwój fotografii przebiegał w kierunku uniezależnienia medium – na przykład w epizodzie technicznego naśladownictwa estetyki malarstwa w nurcie fotografii piktorialnej – lecz z pewnością uprawnione jest stwierdzenie o dużej „pojemności” tej dziedziny ludzkiej aktywności w kontekście możliwych postaw twórczych.
Inicjatywa stworzenia wystawy kryje w sobie element opozycji do dokumentującej funkcji fotografii, której immanentną cechą jest nie tylko kompletność obrazowania, ale także ideowa czytelność zdjęcia oraz wynikające stąd określenie pola percepcji i interpretacji. Tytuł wystawy zawiera elementy nieokreśloności – nawet powątpiewania – i zarazem niedopowiedzenia, dając tym samym szerokie pole do tworzenia, ale także do swobodnej eksploracji obrazu. Zaprasza – i to zarówno twórcę, jak i widza – aby nawiązali w kontekście dzieła dialog i aby w tak stworzonym partnerstwie wspólnie oraz z osobna odczytali znaczenie oraz przesłanie fotografii. Każde z pokazywanych dzieł jest potencjalnym przyczynkiem do wymiany myśli i odczuć.
Wystawa jest z założenia zestawem pojedynczych obrazów poszczególnych autorów, co może być postrzegane jako czynnik zarówno ułatwiający, jak i utrudniający – z jednej strony choćby brak obaw o spójność zestawu, z drugiej jednak – trudność przedstawienia w jednej pracy bardziej złożonych zależności, zwyczajowo obrazowanych w cyklu. Wyzwanie przygotowania fotografii podjęło 30 autorów związanych z Okręgiem Wielkopolskim Związku Polskich Artystów Fotografików. Wystawa obejmuje zatem 30 zróżnicowanych tematycznie, semantycznie i technicznie prac, które stanowią efekt poszukiwań i przemyśleń swoich twórców, ale także układają się w większe całości. Jest jednocześnie zbiorem zaproszeń do uruchomienia wyobraźni oraz twórczej interpretacji wszystkich propozycji.
 

Powrót