Ściana Sztuki Dziecka

Ściana Sztuki Dziecka

Wystawy prac dzieci zrealizowanych podczas warsztatów twórczych Future Artist oraz fotorelacje z działań
 

 

Kurator: Ewa Kokot


Wystawy w Galerii Ściana Sztuki Dziecka zorganizowane w 2019 roku:

 

1."Reszta…" -  7 marca do 30 kwietnia 2019 r.

Wystawa była pokazem różnorodnym. Zaprezentowaliśmy prace bez tematu przewodniego. Po przeglądzie powstałych dzieł w PRACOWNI PROJEKTOWEJ oraz prowadzonych warsztatów w galeriach instytucji   uznaliśmy, że są one dobrze wykonane, ale nie łączy ich żadna idea. Ideą pokazu stały się różnorodne techniki plastyczne. Pragniemy zaprezentować, że w sztukach plastycznych, tak jak w innych dziedzinach, technika to sposób posługiwania się określoną materią. Istotne jest uzyskanie jak najlepszych efektów pracy. W prezentacji pojawią się akwarele, gwasze, tempery, prace ołówkowe oraz płaskorzeźby z papieru. Dzieci mogły poznać różnorodność sztuki pod względem wykonania. Uczestnicy mogli to wykorzystać do pracy własnej. Tytuł wystawy jest cytatem z nazwy cyklu „Reszta reszt” Jana Berdyszaka rozpoczętego w 2006 roku. Powstałe wówczas prace to kawałki kształtów, które wydają się bezużyteczne. Artysta pokazuje resztki w formie pełnoprawnego dzieła sztuki. Nasz pokaz będzie nawiązaniem do tej idei.

2. "Piękny pejzaż" - 18 maja do 25 czerwca 2019 r.

Każdego roku młodzież uczestnicząca w zajęciach plastycznych w Klubie Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej korzysta z uroków wakacyjnego pobytu w Beskidzie Żywieckim. Jest to pomysł by wciągnąć dzieci w aktywną zabawę twórczą. Zajęcia są prowadzone są w pięknych górskich plenerach. Po powrocie z pleneru prezentujemy krajobrazy namalowane przez dzieci na wystawie. Wystawa jest zapowiedzią działań PRACOWNI GRAFIKI Krzysztofa Rumina z Domem Pomocy Społecznej w Orzeszu. Wernisaż będzie możliwością poznania się grup dzieci i młodzieży kierowanej przez Krzyśka Rumina z dorosłymi uczestnikami – mieszkańcami DPS-u w Orzeszu.

3. "Notatki uliczne, czyli PRACOWNIA MEDIALNA" - 26 czerwca do 8 lipca 2019 r.

Wystawa zaprezentowała efekty pracy uczestników z Klas Aktywności Twórczej z Bytomia W RAMACH PRACOWNI MEDIALNEJ. Tworzyli oni zdjęcia w przestrzeni miasta w nawiązaniu do twórczości Jana Berdyszaka. Powstała dokumentacja fotograficzna w nawiązaniu do jego słynnego cyklu Passe-par-tout. Cykl ten stanowi powtarzające się formy, lecz z pustym otworem. Obok prac w n Pokazane zostaną art-obiekty pokazujące przestrzenie osobiste uczestników. Zostanie również pokazana dokumentacja jednodniowego happeningu artystycznego w przestrzeni miasta Bytomia z udziałem mieszkańców miasta.

4. Wystawa dedykowana PRACOWNI MALARSTWA (wystawa w 2 częściach) - 11 sierpnia do 30 września 2019 r. oraz 8 października do 19 listopada 2019 r.

RELIEFY I NIUANSE, czyli część pierwsza wystawy dedykowanej PRACOWNI MALARSTWA wystawa sztuki dziecięcej w ramach projektu. Był to pokaz prac malarskich i instalacji wykonanej przez uczestników warsztatów w okresie letnim. Wystawa odniosła się do twórczości Mariana Bogusza Wernisaż odbył się dnia 11 sierpnia godzina 16 (po spektaklu teatralnym) dla małych i dużych mieszkańców Śląska w kooperatywie z Teatrem Korez. Część pierwsza wystawy dedykowanej Pracowni Malarstwa Tradycyjnie w okresie letnim Future Artist i Letni Ogród Teatralny prezentowała prace uczestników letnich warsztatów twórczych formie chorągiewek, prac wielkoformatowych o unikalnej fakturze w nawiązaniu do sztuki Bogusza - zmarłego w 1980 roku wybitnego malarza i rzeźbiarza, założyciela słynnej grupy 55 i warszawskiej Galerii Krzywe Koło.

Wystawa Przepływy, czyli część duga wystawy dedykowanej PRACOWNI MALARSTWA. Wystawa była pokazem różnorodnym. Z jednej strony pokazaliśmy efekty pracy PRACOWNI MALARSKIEJ w kooperatywie ze Stowarzyszeniem „Arteria”. Zaprezentowaliśmy prace będące efektem pleneru w przestrzeni miasta i akcji artystycznej dla mieszkańców Katowic. Z drugiej strony pokazaliśmy rezultaty codziennej pracy pracowni, gdzie uczestnicy systematycznie malują i tworzą Po przeglądzie powstałych dzieł w ich pracowni kluczem pokazu stały się dzieła bliskie ich emocjom. Zostały one wybrane wspólnie z kuratorem. Na wystawie równolegle znalazły się podpisy spontanicznych wypowiedzi wszystkich uczestników wystawy dotyczące tworzenia i sztuki.

5. „Tkliwość" - 19 listopada do 30 grudnia 2019 r.

Wystawa była kolejnym pokazem naszych gości- partnerów zaproszonych do działań. Tym razem zaprezentujemy efekty PRACY PRACOWNI GRAFIKI w kooperatywie z Domem Pomocy Społecznej w Orzeszu. Prezentowaliśmy subtelne i wolno wykonane prace graficzne mieszkańców DPS. Z drugiej strony można było zobaczyć rezultaty codziennej pracy, gdzie uczestnicy systematycznie malują i tworzą Po przeglądzie powstałych dzieł w ich pracowni uznaliśmy, kluczem pokazu tak jak w poprzednim pokazie, staną się dzieła bliskie ich emocjom. Zostaną one wspólnie wybrane z kuratorem. Partner pokazu: Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu jest placówką dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualne. W Domu mieszka 90 dorosłych osób, a większość z nich przebywa tutaj od momentu powstania placówki w 1977 roku. Na terenie Domu funkcjonuje również terapia zajęciowa. Mieszkańcy mogą realizować swoje pasje podczas zajęć w pracowniach: plastycznej, sali doświadczania świata, muzykoterapii, pracowni drobnych usług oraz pracowni komputerowej.

III. Wyjazd Studyjny do Muzeum Narodowego We Wrocławiu

Wyjazd studyjny do Wrocławia nastąpił 12 październiku 2019 r. Było to spotkanie integrujące działania wybranych grup biorących udział w projekcie. Tym razem uruchomimy akcję artystyczną dla mieszkańców Dolnego Śląska. Przed Pawilonem Czterech Kopuł stworzymy akcję artystyczną. Punktem wyjścia byłaby idea „Sztuka to proces”. Scenariusz akcji wspólnie napisały artystki Joanna Skorodzień, Anna Krasnodębska-Okręglicka oraz Ewa Kokot wraz z uczestnikami, a następnie stworzyły akcję artystyczną w formie happeningu dla szerokiej publiczności w kooperatywie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pragnęliśmy pokazać, że prawdziwa sztuka jest wieloletnim procesem, wymagającym wielkiego zaangażowania, tak jak przyjaźń, dobre relacje między ludźmi czy kontakt osobisty. Jest to w opozycji do samotności wszechobecnej we współczesnym świecie. Po zakończeniu akcji dzięki ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu edukatorki Agaty Iżykowskiej -Uszczyk. zwiedziliśmy zbór MNW. Trzon zbioru stanowią bowiem prace wybitnych polskich artystów, takich jak m.in.: Kazimierz Mikulski, Magdalena Abakanowicz, Stanisław Fijałkowski, Władysław Hasior, Tadeusz Kantor, Jan Lebenstein. Zobaczyliśmy też przekrój dyscyplin, które badaliśmy: malarstwo, rzeźbę, różne formy przestrzenne i instalacje, zapis video, grafikę, fotografię, dokumentację działań performatywnych. Było to prawdziwe święto odbioru sztuki i kontaktu z artystami, do których odnosimy się w projekcie. Powstało też na to wydarzenie 20 art-obiektów- kostek obrazujących sztukę abstrakcji geometrycznej. Całość wyjazdu została zorganizowana z Działem Edukacji MNW. W wyjeździe dzięki uprzejmości i wsparciu firmy przewozowej wzięło udział 71 uczestników.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury