grafika ilustracyjna

POKOLENIE PS

Druga edycja programu rezydencjalnego dla artystów tańca realizowana w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec - Katowice.

Program rezydencyjny „Pokolenie PS” został opracowany we współpracy z tancerzami i młodymi choreografami w czasach, gdy dzielenie się wiedzą i doświadczeniami na arenie świata wyobraźni pomiędzy rożnymi wspólnotami ludzkimi jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Ma na celu wspieranie artystów tańca z ugruntowaną praktyką w tworzeniu artystycznej formy tańca zaangażowanego społecznie poprzez włączenie się we współpracę z artystami o podobnych zainteresowaniach, wymianę i rozwijanie własnych praktyk artystycznych, jednocześnie generując nową wiedzę w obszarze zaangażowania społeczności lokalnych w taniec. Uczestnicy, w okresie od 25 lipca do 12 sierpnia 2022, skorzystają z możliwości 4-tygodniowego pobytu w Katowicach, a także bliskiej współpracy z innymi artystami tańca oraz siecią artystów i krajowych organizacji tanecznych. Organizatorzy poszukują artystów tańca nastawionych na współpracę, zainteresowanych tym, w jaki sposób osoby nieprofesjonalne mogą wspierać twórczą praktykę w różnych kontekstach, a także w jaki sposób społeczności mogą skorzystać na angażowaniu się w taniec i kreatywne projekty.


Termin zgłoszeń upłynął 20 lipca 2022. o godz. 23.59.

Rezydencje odbywają się w okresie od 25.07 - 12.08.2022.

Wyniki konkursu dostępne TUTAJ.

Regulamin do pobrania TUTAJ (Aneks - wydłużenie terminu zgłoszeń do pobrania TUTAJ).


ZAPEWNIAMY

 • studio taneczne do pracy przez okres trwania rezydencji (79 m2 - 285 m2);
 • zakwaterowanie w pokojach gościnnych Katowic Miasta Ogrodów (do max. 4 osób w ramach jednej rezydencji);
 • nagrodę rezydencyjną;
 • podstawowy sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy;
 • wsparcie techniczne na czas rezydencji;
 • mentoring pracy - możliwość konsultacji artystycznej z przedstawicielem Organizatora;
 • spotkania z publicznością.

WYMAGANIA

 • pokaz pracy w procesie oraz pokaz premierowy pod koniec rezydencji;
 • interakcja z lokalnym środowiskiem w postaci rozmowy na temat powstającej pracy po pokazie pracy w procesie oraz przeprowadzenie tygodniowych warsztatów;
 • otwartość na wymianę doświadczeń i/lub współpracę z lokalnymi artystami oraz innymi rezydentami;
 • zgoda na rejestrację wideo ostatecznego spektaklu (na potrzeby archiwum Przestrzeni Sztuki); 
 • umieszczenie logotypów Przestrzeni Sztuki - Taniec w Katowicach w wewnętrznej promocji.

 

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.