logo interpretacji, strzałki, 21-27 listopada 2022 r. Katowice

Spektakle studentów Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie nagrodzone na 11. Forum Młodej Reżyserii 2021

Pokazy w ramach 21. Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE 2022. Cykl wydarzeń towarzyszących. Wstęp wolny

„Ever given”

Kiedy: 21 listopada, godz. 16.00

Gdzie: Katowice Miasto Ogrodów – sala 211

23 marca 2021 roku. Godzina 7:40. 400-metrowy kontenerowiec „Ever Given” wskutek silnych wiatrów przewraca się na bok i grzęźnie na mieliźnie paraliżując Kanał Sueski, jeden z najważniejszych szlaków handlowych na świecie. Kontenerowiec pozostaje w Kanale przez 7 dni. 
25 marca internet obiega zdjęcie koparki stojącej tuż obok zakopanego na mieliźnie kontenerowca i samotnie próbującej go odkopać. Co mogłaby powiedzieć koparka do kontenerowca, gdyby umiała mówić? Jakimi słowami odpowiedziałby koparce kontenerowiec, gdyby i on umiał mówić? Wychodząc z konwencji bajek disneyowskich chcemy zastanowić się nad naturą sukcesu, porażki, uległości i sprzeciwu w świecie zglobalizowanego handlu i neoliberalnego systemu. Okazuje się, że wystarczy ponieść spektakularną porażkę jak „Ever Given”, żeby system, który jeszcze niedawno wydawał się nienaruszalny, zaczął chwiać się w posadach. Skoro na każdym kroku oczekuje się od nas zwycięstw, może trzeba zacząć cieszyć się ze spektakularnych porażek? Dlaczego mamy wiecznie poddawać się pływom i nurtom? Może wszyscy powinniśmy chociaż na 7 dni utknąć na mieliźnie i jak kopista Bartleby powiedzieć, że „wolelibyśmy nie”?

tekst: Piotr Pacześniak, Aleksandra Samelczak, Przemysław Przestrzelski
reżyseria, scenografia, opracowanie muzyczne: Piotr Pacześniak
choreografia: Kinga Bobkowska
obsada: Aleksandra Samelczak, Przemysław Przestrzelski
opieka pedagogiczna: Marcin Wierzchowski


„Częstotliwość graniczna”

Kiedy: 22 listopada, godz. 16.00

Gdzie: Katowice Miasto Ogrodów – sala 211

W obliczu katastrofy klimatycznej, globalnych pandemii, cyfryzacji wnikającej w strukturę naszych relacji, trudno o pozytywną postawę wobec rzeczywistości. Depresja wydaje się naturalną kondycją człowieka. Częstotliwość graniczna bada możliwość opowieści o depresji w sposób kojący i przynoszący ulgę. Postać bohaterki inspirowana opowiadaniem D. F. Wallace’a „Osoba w depresji” podróżuje w trzy miejsca, zaczynając od gabinetu terapeutycznego. Przyszłość, przez hotel Teraźniejszość, aż do kawiarni Przeszłość. W osobach, z którymi się spotyka, stara się sprowokować pytanie o to, czym dla każdego z nich jest częstotliwość graniczna, gdzie leży moment przejścia ze stanu pozornego spokoju i cyklu dobowego w nerwicę, skutkującą odrzuceniem kontaktów społecznych. Gdzie znajduje się granica wytrzymałości i czy ostatnie chwile przed końcem świata jesteśmy w stanie spędzić wspólnie?

reżyseria: Jakub Zalasa
dramaturgia: Wera Makowskx
scenografia: Agnieszka Bylina
obsada: Ema – Maria Wójtowicz, Rafał – Szymon Czacki, D.F.W. wannabe – Michał Balicki, Iwona – Kamila Janik, Ziemia – Kinga Bobkowska, Uba Driva – Adam Wietrzyński


„Ojcowie”

Kiedy: 23 listopada, godz. 16.00

Gdzie: Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego – Scena w Malarni

Spektakl traktuje o ojcostwie postrzeganym z perspektywy młodych mężczyzn – wciąż bezdzietnych, będących jednak w wieku, w którym o tacierzyństwie można myśleć już bardzo poważnie. Ten status „nieistniejącego, ale możliwego ojca” współdzielą wszyscy aktorzy, a spektakl opiera się na autentycznych doświadczeniach i subiektywnych odczuciach wszystkich twórców. Snucie wizji o sobie samych w roli taty automatycznie wywoływało wspomnienia ojcostwa doświadczanego z perspektywy synów. Ten wątek okazał się fundamentalny. Dopiero rozliczenie się z paradygmatem zastanego ojcostwa i refleksja nad tym, co warto z niego ocalić, co zaczerpnąć, a co zmienić, stworzyło punkt odniesienia do rozważań nad następnym wzorcem. To przejście – od ojca poprzednich pokoleń do ojca przyszłości – wyznacza treść widowiska.

reżyseria: Błażej Biegasiewicz
wykonanie masek: Alicja Kolińska
obsada: Mateusz Grodecki, Maciej Karczewski, Filip Lipiecki, Marcin Piotrowiak
opieka artystyczna i pedagogiczna: Marcin Wierzchowski 


O Forum Młodej Reżyserii 

To przegląd prac studentów reżyserii polskich publicznych uczelni teatralnych: Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Filii AT w Białymstoku, Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie oraz Filii AST we Wrocławiu.

Jego celem jest poszerzanie wiedzy o dokonaniach w dziedzinie sztuki teatru i dialog pomiędzy kolejnymi pokoleniami twórców. Jest okazją do ciekawych dyskusji, spotkań twórców, artystów i krytyków teatralnych. Stanowi platformę wymiany doświadczeń, metod kształcenia młodych reżyserów oraz ich promocję poprzez zaprezentowanie w Krakowie najciekawszych projektów teatralnych. Ma charakter konkursowy.

Organizatorem Forum Młodej Reżyserii od 2011 roku jest Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie.

Nagrodami przyznawanymi podczas FMR są: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, w tym nagroda „Verba” propagującą walory literackie i szczególną wrażliwość na słowo w prezentowanych pracach oraz „Debiut w TR” – realizacja spektaklu w TR Warszawa w kolejnym sezonie, przyznawana przez dyrekcję teatru. Od 11. edycji przyznawane są: nagroda „Nowy Świat” Teatru w Krakowie im. Juliusza Słowackiego w formie debiutu teatralnego oraz nagroda Związku Artystów Scen Polskich dla najlepszego reżysera i najlepszego aktora.