Inspektor Ochrony Danych KMO

Dane inspektora ochrony danych osobowych Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury 
im. Krystyny Bochenek

Anna Ochlińska 

iod[at]miasto-ogrodow.eu


Na podstawie art. 11 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.