Agata Pawlik: Ojciec II
Agata Pawlik: Ojciec II

Agata Pawlik: Ojciec II

Obraz w Galerii Pojedynczej

AGATA PAWLIK: OJCIEC II
 

gość specjalny: Tomasz Kaliściak - dr hab. ad. w Zakładzie Historii Literatury Poromantycznej UŚ 
 

Wernisaż: 27 IX | 17.30

Praca prezentowana do 21 października 2018 r.

 

Terapeutyczne funkcja sztuki jest często pomijanym aspektem jej społecznego oddziaływania, tymczasem – jak już przed wielu laty zauważył Zygmunt Freud – może ona w sytuacji kryzysu ułatwić człowiekowi „znalezienie drogi powrotnej  i stanięcie na gruncie rzeczywistości”. Wydaje się, że do tej kreatywnej i sublimującej roli twórczości artystycznej nawiązuje w swojej praktyce malarskiej Agata Pawlik. Artystka od wielu lat zmagająca się z depresją i „brakami w odczuwaniu”, próbując odbudować utracone więzi z otoczeniem, dopatrzyła się kreatywnej i konstytutywnej dla osobowości rangi tkwiącej w obrazie oraz wspomnieniu. Stąd w swoich pracach przywołuje je i poddaje gruntownej analizie. Wizerunki, które wcześniej nie generowały uczuć i emocji, w procesie malowania pozyskują pewną sprawczą moc, co staje się przyczynkiem do odbudowania utraconych więzi. Jedną z egzemplifikacji takiego odzyskiwania emocjonalnej tożsamości jest próba identyfikacji podjęta przez artystkę w prezentowanym na wystawie obrazie pt. „Ojciec II”.

 

 

Agata Pawlik - ur. w 1993r. Studentka V roku malarstwa na ASP w Katowicach, w pracowni prof. Andrzeja Tobisa. W swojej twórczości malarskiej koncentruje się na problematyce transgresji ludzkiego podmiotu znajdującego się w stanie opresji, zaburzeń bądź wewnętrznego konfliktu. Artystkę interesują również mity i konwencje utrwalane w ramach społecznego postrzegania choroby. Agata Pawlik prezentowała swoje prace na wystawach zbiorowych – „Kalendarz niepokoju”, Galeria StrefArt, Tychy, 2018; „Przejrzystość rzeczy”, Galeria Działań, Warszawa, 2018; „Protokół rozbieżności”, Galeria Miasta Ogrodów, Katowice, 2018. Jest finalistką konkursów: Nowa Awangarda 2018, Studencki Obraz Roku 2017 oraz Figurama16.

 

 

Spotkanie z Tomaszem Kaliściakiem

Wykład / „Psychoanalityczne koncepcje melancholii w ujęciu S. Freuda, M. Klein i J. Kristevej”

Zygmunt Freud i jego koncepcja żałoby/melancholii.
Melanie Klein - analiza pozycji depresyjnej i techniki reparacyjnej.
Depresja i melancholia w ujęciu Julii Kristevej - perspektywa kobiecej melancholii.
Ilustracje literackie: Franz Kafka i Bruno Schulz.

1.      Próba spojrzenia na twórczość Agaty Pawlik.

Tomasz Kaliściak - dr hab, ad. w Zakładzie Historii Literatury Poromantycznej UŚ
Najważniejsze publikacje:
Książki:

Katastrofy odmieńców. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011, ss. 349.
Płeć Pantofla. Odmieńcze męskości w polskiej prozie XIX i XX wieku. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2016, ss. 344.

Przekłady:

Eve Kosofsky Sedgwick: Asymetria płci i trójkąty erotyczne. W: Formy męskości III. Antologia przekładów. Red. A. Dziadek. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2018 [w druku].
Sussman Herbert: Mężczyzna ekonomiczny i powstanie klasy średniej. W: Formy męskości III. Antologia przekładów. Red. A. Dziadek. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2018 [w druku].

Udział w grantach i projektach badawczych:

Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności. Projekt zespołowy Narodowego Centrum Nauki nr 2013/08/A/HS2/00058 realizowany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Adama Dziadka (2013-2016).

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Indywidualna III st. JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (2012),
Nagroda Zespołowa III st. JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność organizacyjną (2013).

 

Powrót