Magdalena Ruta

Magdalena Ruta

dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ – jidyszystka i polonistka, w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie wykłada język i literaturę jidysz. Redaktorka tomów: Nusech Pojln. Studia
z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce (Kraków-Budapeszt 2008), (z Elvirą Groezinger) Under the Red Banner. Yiddish Culture in the Communist Countries in the Postwar Era (Wiesbaden 2008), Niszt baj di tajchn fun Bowl / Nie nad rzekami Babilonu . Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce (Kraków 2012), Nowe życie? Antologia literatury jidysz w powojennej Łodzi (1945-1949) (Łódź 2017) i in. Autorka książek: Pomiędzy dwoma światami. O Kalmanie Segalu (Kraków 2003) oraz Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce
i komunizmie (Kraków-Budapeszt 2012), wersja angielska Without Jews? Yiddish literaturę in the Peolple’s Republic of Poland on the Holocaust, Poland and Communism (Kraków 2017). Tłumaczka literatury jidysz.