Miesięcznik ŚLĄSK
zdjęcie na którym widać okładkę najnowszego numeru Śląska ze zdjęciem muralu Bezpieczne miejsce

Miesięcznik ŚLĄSK

Polecamy uwadze!

Tego dnia w Pałacu Kultury Zagłębia pomyślałem, że dopóki Orkiestra będzie grać, nikt do tego domu ukraińskiego nie wejdzie. Może rozpruje rakietami balistycznymi lub podpali fosforem, ale nie zajmie go, bo to nie jest sytuacja symetryczna względem tonącego transatlantyku. Wojna w Ukrainie w sposób szczególny uderza w cywili i kulturę. Więc dopóki kultura będzie działać, kreować, wytwarzać wspólnotową przestrzeń dla każdej jednostki oraz idei, nic nie będzie w stanie jej zniweczyć.
- Radek Kobierski

329. numer ŚLASKA – jednego z najważniejszych i najstarszych (wydawany od 1995 roku) miesięczników społeczno-kulturalnych i literackich w naszym regionie w lutym 2023 zostanie poświęcony tematowi pierwszej rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie. W środku numeru znalazły się między innymi teksty naszych felietonistów Radosława Kobierskiego i Weroniki Górskiej.

Radosław Kobierski popełnił dwa felietony – pierwszy pt. „Sieci i mosty” o młodzieżowej orkiestrze MASO z Charkowa, rezydującej od ubiegłego roku w naszej instytucji oraz drugi pt. „Sztuka jako schronienie” o muralu „Bezpieczne miejsce” przy ul. Macieja 3 (Katowice-Załęże) autorstwa ukraińskiej artystki Bogdany Davydiuk. Weronika Górska w lutowym wydaniu „Śląska” pisze natomiast o działającej w naszej instytucji świetlicy twórczej polsko-ukraińskiej UNICEF-u. Jej tekst pt. „Integracja poprzez rękodzieło i muzykę” znajdziecie na stronie 46.

Uwaga! Autorem towarzyszących numerowi zdjęć Punktu Recepcyjnego dla Uchodźców z Ukrainy (strony 5 i 7) jest Astashow Studio, nie Arkadiusz Ławrywianiec. Zdjęcia zostały omyłkowo źle podpisane. 

To nie jedyni autorzy związani z naszą instytucją, którzy udzielili się twórczo w nowym wydaniu Miesięcznika. Pismo w cenie 10 zł dostępne jest w sprzedaży online TUTAJ oraz w popularnych salonikach prasowych w Polsce.

Zachęcamy do zakupu i lektury!

 

Powrót