Muzykogranty 2022
Niebieska grafika z białym napisem

Muzykogranty 2022

Wyniki naboru

Komisja programu Muzykogranty, w składzie: 

Łukasz Kałębasiak – zastępca dyrektora ds. programowych Katowice Miasto Ogrodów,
Marek Szulik – zastępca dyrektora KMO,  
Ewa Kafel – kierownik Działu Edukacji Muzycznej KMO, 
Martyna van Nieuwland - kierownik Działu Merytorycznego KMO,

na posiedzeniu 19 kwietnia 2022 rekomendowała dyrektorowi Katowice Miasto Ogrodów 11 wniosków z 64 nadesłanych do programu Muzykogranty.

Decyzją dyrektora wsparcie otrzymały następujące projekty:
 

1. Aleksandra Rzepka Nagranie materiału muzycznego duetu DEAE - współczesnej interpretacji wybranych dzieł Hildegardy z Bingen (nagranie audio) 6400
2. Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach IV Metropolitalny Festiwal Chóralny 6100
3. Michał Świeboda Cosmodernism - udźwiękowiony spektakl pod szkłem mikroskopu (koncert z rejestracją) 10000
4. Natalia Kaniak Akademia Piosenki Przegiętej (cykl warsztatów) 20000
5. Związek Kompozytorów Polskich - oddział Katowice Śląskie Dni Muzyki Współczesnej (festiwal) 15000
6. Marzena Bugała-Astaszow Przestrzeń ponad granicami – Katowice Miasto Muzyki (aktywny reportaż społeczny) 15000
7. Alicja Hanula Muzyka dobra na wszystko (wykłady, warsztaty i koncert) 11450
8. Sara Faruque Ferbi NTE Hip-Hop Jam Session (cykl koncertów) 17000
9. Fundacja Konsek Kultury Festiwal KaTonacje 15000
10. Magdalena Bojko Katowicki chór trąbek (warsztaty gry na trąbce i filmy edukacyjne) 10000
11. Monika Schneider – Twórcza Akademia Muzyki Papapanki i śpiewanki (zajęcia edukacyjne dla dzieci) 14000

 

Zgodnie z rekomendacją komisji pragniemy zaznaczyć, że wiele wniosków mimo wysokiego poziomu merytorycznego projektów zawierała szereg błędów formalnych, które w szczególności dotyczyły konstrukcji budżetu i ujmowania w nim po stronie KMO kosztów niekwalifikowanych dla instytucji.

Powrót