PATRZ TYLKO W GÓRĘ!
Infografika
Kosmiczna sceneria
Patrz tylko w górę
Future Artist - Pamiętniki Nomadów
1 marca - 22 maja 2022
Galeria Ściana Sztuki Dziecka
Facebook @FAjakFutureArtist

PATRZ TYLKO W GÓRĘ!

Future Artist – Pamiętniki Nomadów

Kiedy: 1 marca – 22 maja 2022
Gdzie: Galeria Ściana Sztuki Dziecka
Kurator: Ewa Kokot
 

Warsztaty twórcze FUTURE ARTIST w miesiącach zimowych były pełne podróżniczych inspiracji. Popłynęliśmy do krain swoich emocji. Stworzyliśmy mapy marzeń. Odwiedziliśmy te kontynenty, które wydają się nie do odwiedzenia. Badaliśmy motyw DROGI oraz motywy PODRÓŻY do tego, co najbliższe, jak i do tego, co nieznane i odległe, a tak wyczekiwane w dobie niepokoju i czasu ograniczeń w realnych wyprawach. Przemieszczaliśmy się symbolicznie w wyobraźni. Stworzymy mapy nowych światów wewnętrznych. 

Cały pokaz prezentuje pełne kolorów i kontrastów barwnych prace malarskie, kolaże i rzeźby wykonane przez dzieci, przenoszące odbiorcę w inną przestrzeń, gdzieś poza czasem.

 

Na grafikach wykorzystano prace dzieci udostępnione przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

Powrót