W świecie cyfrowych stanów przejściowych
W świecie cyfrowych stanów przejściowych

W świecie cyfrowych stanów przejściowych

wykład Kasi Drożdżal

W świecie cyfrowych stanów przejściowych | Kasia Drożdżal | wykład online

Kiedy: 21 grudnia 2021, godz. 18
Gdzie: kanał YouTube Medialab Katowice

 

Od początku pandemii możemy obserwować lawinowe zmiany, którym ulega rola technologii
w życiu społecznym.

Wydarzenia związane z pandemią są doświadczane społecznie jako stan przejściowy (liminality), co łączy się z chwiejnością budowanych struktur i rodzi nowe wyzwania dla badaczy diagnozujących relację społeczeństwo-technologia.

W ramach wykładu prowadząca przedstawi doświadczenia badawcze z dwóch projektów, które doprowadziły ją opracowania raportów “Cyfrowe stany przejściowe. Monitoring społeczeństwa cyfrowego marzec-czerwiec 2020” oraz “Remote-first. Społeczeństwo i technologia w trakcie i po pandemii”.

Katarzyna opowie, jak przeszliśmy od systematycznego opisu zastanej rzeczywistości do perspektywy futures czyli analizy uznającej wiele możliwych przyszłości. Przeglądając najważniejsze odkrycia oraz opisane w raportach trendy spróbuje odpowiedzieć na pytanie, do której wersji przyszłości zbliżamy się wraz z końcem drugiego roku pandemii.

Powrót