Spacer mój codzienny
Spacer mój codzienny

Spacer mój codzienny

Wystawa Magdaleny Pasternak w Galerii Pojedynczej

Magdalena Pasternak
Spacer mój codzienny

 

Wernisaż online / (facebook.com/GaleriaPojedyncza) i na żywo: 25 listopada 2021, godz. 17

Praca prezentowana do 9 stycznia 2022

Prezentowane na wystawie obrazy powstały niemal w tym samym czasie, dlatego, nie bez powodu, są razem zestawiane. To malarskie kolaże będące próbą uchwycenia moich wrażeń związanych z odkrywaniem miasta i spacerami po miejscach szczególnie naznaczonych przez czas. A czas z Będzinem obszedł się wyjątkowo drastycznie, można odczuć pustkę po dawnych mieszkańcach, zobaczyć miejsca, które kiedyś miały znaczenie dla ludzi i były wypełnione życiem, modlitwą i codziennymi sprawami. Moje myśli błądziły w tych wyobrażeniach
o przeszłości, dlatego postanowiłam ująć je właśnie w malarstwie. Wykorzystałam do tych kolaży również albumy ze zdjęciami mojego taty, który w ramach swojej pracy w latach 90-tych odbył podróż do Izraela śladami będzińskich Żydów. Ten album oraz moje fotografie – głównie z domu modlitwy w Bramie Cukermana, zainspirowały mnie do poszukiwania nieoczywistych połączeń
i skojarzeń. Stąd tak żywe kolory, barwy odrealnione, należące do innego świata, przenikanie się krajobrazu miasta po przejściach z egzotyką ziemi obiecanej. Do tego statyczne kadry, które właśnie jak fotografia, zamykają w swoim obrębie wiele historii będących w sumie jedną opowieścią. Zatarte hebrajskie pismo skontrastowane z oknem, przez które przebija światło, widać również kwiaty będące śladem ludzkiej obecności. Obrazy są więc moimi wewnętrznymi wędrówkami, swobodnym biegiem myśli żywo zainteresowanych tymi, których już nie ma. (Magdalena Pasternak)

Magdalena Pasternak w swojej twórczości stara się łączyć nieustanne doskonalenie warsztatu oraz szukanie własnego stylu i metod działania artystycznego z podejmowaniem tematów, które są dla niej ważne i dotykają ją bezpośrednio lub w danym momencie, wzbudzają jej zainteresowanie. Obecnie inspiracji szuka w eksplorowaniu tematów związanych z dzieciństwem, zabawą oraz własnymi doświadczeniami związanymi z macierzyństwem. Zainteresowanie światem dziecka, będącym również punktem wyjścia do jej własnych wspomnień i refleksji, pozwala jej zagłębiać się w rejony często tematycznie odległe od pierwotnych założeń, ale wciąż bliskie współczesnemu światu.

Powrót