Wyniki Mikrograntów
Wyniki Mikrograntów

Wyniki Mikrograntów

Przedstawiamy wyniki wrześniowego naboru

Organizacja/Podmiot zgłaszający: Fundacja Filii Futuri
Nazwa projektu: Akcja Ilustracja - warsztaty z ilustracji książki
Kwota dofinansowania brutto: 3900 zł


Organizacja/Podmiot zgłaszający: Fundacja Kreatywny Śląsk
Nazwa projektu: BURNS-blues i słowo w teatrze...
Kwota dofinansowania brutto: 4500 zł


Organizacja/Podmiot zgłaszający: Fundacja Kultura Obrazu
Nazwa projektu: Ateliery 3.0 - interaktywna mapa zakładów fotografivznych
Kwota dofinansowania brutto: 3500 zł


Organizacja/Podmiot zgłaszający: Stowarzyszenie Ludzi Sztuki "Grupa Działania"
Nazwa projektu: Pośpiewaj sobie, mamo - warsztaty wokalno - rozluźniające
Kwota dofinansowania brutto: 4800 zł


Organizacja/Podmiot zgłaszający: Stowarzyszenie Gospel bez Granic
Nazwa projektu: Śpiewać każdy może - muzyczne ogrody kultury
Kwota dofinansowania brutto: 2270 zł


Organizacja/Podmiot zgłaszający: Stowarzyszenie Artystyczne "Dźwiękoczuli"
Nazwa projektu: Moon Hoax - misja II - nagranie i wydanie drugiego albumu zespołu Moon Hoax
Kwota dofinansowania brutto: 4600 zł

Powrót