OPEN SPACE - OTWARTA PRZESTRZEŃ
OPEN SPACE - OTWARTA PRZESTRZEŃ

OPEN SPACE - OTWARTA PRZESTRZEŃ

Przestrzenie Sztuki Taniec Katowice


Przestrzenie Sztuki Katowice zapraszają artystów tańca do udziału w programie Open Space- Otwarta Przestrzeń. Program ma na celu wspieranie artystów poszukujących przestrzeni do tworzenia i samorozwoju. Uczestnicy programu, będę mogli korzystać ze studia tanecznego (sala 211), zlokalizowanego w budynku Katowice Miasto Ogrodów przy ul. Pl. Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach.


APLIKACJA I INFORMACJE
Aby przystąpić do programu, należy przesłać zgłoszenia zgodnie z podanym w załączniku formularzem na adres: katowice.ps.taniec@gmail.com o tytule „Open Space” oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w załączonym do regulaminu oświadczenia. Zgłoszenia przyjmowane będą na bieżąco w każdym miesiącu. Wybrani uczestnicy programu będą mogli korzystać z udostępnionej im przestrzeni według wcześniejszych ustaleń z koordynatorami  programu Przestrzenie Sztuki Katowice.  Użytkownikami sali w ramach programu mogą być osoby, których zgłoszenie zostało zaakceptowane przez organizatora. Bezwzględnym warunkiem korzystania z programu, jest użytkowanie sali w celach niezarobkowych.

 

REGULAMIN>>

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>


INFORMACJE DODATKOWE
Zależy nam na promowaniu zróżnicowanej i integracyjnej społeczności, dlatego zachęcamy do
składania wniosków również młodych twórców oraz osoby z różnych/niedostatecznie reprezentowanych środowisk.

 

ZAPEWNIAMY
1. studio taneczne do pracy:  22,5m x 12,7m
2. podstawowy sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy
 

 


Program Przestrzenie Sztuki finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Operatorem programu Przestrzenie Sztuki Katowice jest Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach i Katowice Miasto Ogrodów. Instytucja zarządzającą jest Instytut Muzyki i Tańca.


 

Powrót